КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Покупка на жилище с кредит

Купуване на жилище с ипотечен кредит – особености

Търсите финансиране за покупка на жилище? Ще намерите много оферти и предложения на банките, но трябва да разгледате внимателно всички условия, за да прецените коя е най-добрата и подходяща оферта. За какво да внимавате?

  • Какъв е лихвеният процент и как е образуван – обърнете внимание дали е фиксиран и за какъв период. Ако е фиксиран за определен срок, то как се формира лихвата след изтичане на този период. В случай, че е променлив лихвен процент, при наличие на какви обстоятелства ще се промени и какви са очакванията на банката;
  • Наличие на лихвен буфер – не всяка банка прилага подобен буфер. Този буфер е вид защита при очаквано увеличение на базовия лихвен процент, с който работи банката.
  • Годишни такси и комисионни – какви са първоначалните такси и ако има годишна такса за управление какъв процент е. Това е важно да бъде уточнено, тъй като тази такса се начислява върху остатъка по кредита, но ако процентът е висок, то сумата, която ще дължите няма да е никак малка. Информирайте се за всички такси по кредита;
  • Застраховки – кои са задължителните застраховки по кредита и за сметка на кредитополучателя ли са или се поемат от банката? Има много промоционални предложения, в които банката поема разхода за застраховка. Това е значителен разход, който може да спестите избирайки предложение, при което банката плаща премиите по застраховките;
  • Обезпечение на кредита – важно е да знаете при недостатъчност на обезпечението какви са изискванията на банката – иска да бъде ипотекиран и друг имот или приема алтернативи като осигуряване на поръчител, блокиране на няколко месечни погасителни вноски като гаранция от неплащане. Блокирането на вноски може да бъде договорено да бъде като условие до погасяване на кредита до размера на обезпечението, след което банката да отблокира вноските.

Дори да Ви се вижда обременяващо и изискващо време е добре да се направи анализ на всички тези фактори. Само така ще сте сигурни, че ще изберете кредит с подходящи условия, който няма да Ви е в тежест. За всичко това може да ползвате нашите безплатни услуги. Ще Ви представим условията на банките и заедно ще изберем най-изгодната оферта.

Покупка на жилище с ипотечен кредит – важни стъпки

Има няколко основни моменти, за които трябва да бъдете много внимателни при договарянето.

  • Избор на жилище и договаряне на цена – предварително е добре да сте направили проучване за това какъв размер финансиране може да получите от банка и какви са възможностите за отпускане на кредит при различните видове строителство. Проучете при какви условия банките финансират при различна степен на завършеност, за закупуване на готов имот и при панелно строителство. Така ще имате цялата информация и ще сте наясно какъв е максималният размер кредит, който може да бъде отпуснат. Съответно с наличните собствени средства и калкулиране на кредита ще определите бюджета за покупка.
  • Справка за тежести върху имота – задължително изискайте справка за липса на тежести върху имота, който сте избрали. Важно е да знаете преди да подпишете договор с продавача. При наличие на тежест има допълнителни особености, които трябва да са съобразят при придобиване на имота с кредит.
  • Сключване на предварителен договор с продавача – преди да се консултирате с банката или кредитен консултант не подписвайте предварителен договор, дори и да сте се договорили за цената. Важна е не само стойността на покупката, но и начина и сроковете на плащане. Това трябва да бъде съобразено с изискването на банката за усвояване на суми от кредита, както и влагане на самоучастието. Потърсете проект на договора за покупко-продажба и обсъдете текстовете в него.
  • Договаряне на условия по жилищен кредит – дори да сте разглеждали предварителни оферти, то може да влезете в преговори с банката за индивидуални условия по искания кредит. Може да договорите всяко едно условие, не само цените, но е важно да прецизирате и допълнителните условия за отпускане на кредита. Дори и да Ви изглежда несъществено имайте предвид, че в срока на действие на кредита при неизпълнение на условия, банката може да приложи санкции, които обикновено се изразяват в завишение на лихвата по кредита.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви помогнем в избор на най-подходящото предложение за жилищен кредит. Също така ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с тегленето на кредит и придобиване на имот. Ще Ви съдействаме при договаряне на условия, както и до финализиране на сделката.

Вижте още

Ипотечен кредит за строеж

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит 100 % финансиране

admin

Ипотечен кредит за текущи нужди

Nina Dimitrova