КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Жилищен кредит за строителство

Кредит предназначен за строителство

Търсите финансиране, за да построите така желания дом? Трябва да разгледате не само ценовите условия, при които се отпускат заеми за строителство. Важни са и изискванията на банките при този вид кредити. Има редица особености при одобрение на кредита, в начина на усвояване, както и в документалното оформяне на сделката. Трябва да направите по-широко проучване на какво трябва да отговаряте като изисквания и какъв е процеса по одобрение на кредита.

За всичко това ние ще ви помогнем, след като подадете запитване за консултация. Ще предоставим оферти на всички банки и ще обсъдим заедно с Вас коя оферта е най-подходяща. Също така, ще ви консултираме безплатно в целия процес до получаване на кредита.

За какво да внимаваме при кредит за жилищно строителство?

Особеностите при този вид кредити са много. Трябва да бъдете особено внимателни при договаряне на условията, както с банката, така и със строителя. Уточнете всички важни въпроси предварително.

 • Сключване на предварителен договор – преди да подпишете обсъдете текстовете с банката, която ще ви финансира. Трябва подробно да бъде описан начина на плащане съобразен с етапите на изграждане на обекта;
 • Подписване на договор за строителство – предварително проучете строителя, потърсете информация за обектите, които е завършил. Освен това, за по-голямо спокойствие коментирайте клаузите с кредитен консултант;
 • Наличие на документи за строежа – строителя разполага ли с цялата документация по изграждане и може ли да ги предостави на банката;
 • Как ще се усвояват суми от кредита – трябва ли за всяка една сума да се представят фактури и разписки или на база на договора за строителство ще бъде допуснато да се ползват суми от кредита;
 • Изискване за обезпечение на кредита – когато става въпрос за финансиране на имот, който се изгражда е необходимо друго обезпечение, тъй като ипотека само върху правото на строеж не обезпечава кредита. Банките приемат правото на строеж с нулева стойност и това е причината да се изисква друго обезпечение.

Внимателно договаряйте всяко едно условие, за да не възникнат проблеми и затруднения в процеса на одобрение на кредита, както и да бъдат поставени условия, които не може да изпълните.

Финансиране за ново строителство

Начина на отпускане на кредит за строителство е пряко свързан с етапите на завършване на строежа. Много е важно сроковете да бъдат уточнени, защото по същия начин ще бъде структуриран кредита. Когато се сключи договора за кредит и се окаже, че се налага промяна в сроковете на изграждане, ще трябва кредитът да се предоговори. Преразглеждане на условията се прави след заплащане на определена такса за предоговаряне. След като се получи одобрение се подписва анекс за промяната. За да искате промяна по кредита трябва да имате и съответното основание за това. Ако причината е неизпълнение на сроковете от страна на строителя, то трябва да уточните нови срокове, в които ще бъде изпълнено строителството, тъй като банката няма да е склонна да прави нови промени.

Предимства на жилищния кредит за строителство

 1. Финансова подкрепа: Жилищният кредит за строителство предоставя необходимите финансови средства, за да може строителството на вашата къща да започне без да губите време.
 2. Поетапно финансиране: Вие ще получавате финансиране поетапно, като изплащате само за тези строителни етапи, които вече са завършени. Това ви помага да контролирате разходите и да управлявате бюджета си по-ефективно.
 3. По-ниски лихвени проценти: Банките обикновено предлагат по-ниски лихвени проценти за жилищните кредити за строителство в сравнение с други видове заеми, което може да ви спести значителни суми пари по време на заема.

Недостатъци на жилищния кредит за строителство

 1. Рискове на строителството: Строителството на имот може да се сблъска с различни предизвикателства като забавяне на работата, непредвидени разходи и други неочаквани проблеми, които могат да повлияят на разходите и сроковете на проекта.
 2. Високи месечни вноски: След като завършите строителството и получите ключовете на новия си дом, ще започнете да изплащате месечни вноски на кредита. Тези вноски обикновено са по-високи в сравнение с вноските на обичайни жилищни кредити, поради факта, че трябва да покриете както основния заем, така и лихвите за периода на строителство.
 3. Ограничения и условия: Жилищните кредити за строителство може да имат различни ограничения и условия, които трябва да се спазват. Това може да включва задължения за застраховки, декларация за направено строителство и др.

Има много съществени въпроси, които трябва да бъдат ясно уточнени, тъй като от тях зависи одобрението на кредита при приемливи за кредитоискателя условия.

Заявете безплатна консултация в сайта ни и ще обсъдим всички възможности за теглене на кредит за строителство. Ще ви помогнем да получите най-изгодната оферта за кредит.

Често задавани въпроси

Максималният размер на жилищния кредит за строителство обикновено се определя от банката на базата на вашия доход, кредитна история и стойността на имота.
Самостоятелното строителство предлага някои предимства в сравнение с покупката на готов имот. Някои от тях включват възможността да изберете собствените си дизайнерски решения и материали, по-голям контрол върху крайния резултат и по-голяма стойност на инвестицията в бъдеще.
Основните етапи на строителството на къща включват изготвяне на проект, получаване на необходимите разрешителни и разрешения, подготовка на строителната площадка, фундамент, строителство на стени и покрив и финални работи. По тази схема се финансира и проекта.
За да получите жилищен кредит за строителство, обикновено трябва да имате стабилни доходи, добра кредитна история и да предоставите необходимата документация за потвърждение на вашата идентичност, доходи и планове за строителство.
Процесът на одобрение на жилищен кредит за строителство може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца. Това зависи от банката, сложността на вашето искане и наличието на необходимата документация.
Важни фактори при избора на банка за жилищен кредит за строителство са лихвените проценти, таксите и разходите, условията за кредита, репутацията на банката и нивото на обслужване, което предоставя.

 

Вижте още

Студентски кредит

admin

Кредит в лева или кредит в евро?

admin

Безлихвени кредити

admin