Рефинансиране на ипотечен кредит

Финансовите продукти, предлагани от институциите на кредитния пазар у нас, са разнообразни и могат да бъдат променяни. Тези промени всъщност са свързани с формите на рефинансиране, така че можете да рефинансирате бърз заем, потребителски заем, заем за недвижими имоти или ипотека. Т.н. ипотечен кредит за рефинансиране има някои разлики с рефинансирането на заеми за недвижими имоти. Подобно на недвижимите имоти, те имат различни условия за достъп.

Нека да видим какво се случва, когато искаме да рефинансираме ипотечен кредит. Заемът за рефинансиране, обезпечен с ипотека, трябва да отговаря на няколко условия. Ипотечният заем се рефинансира с помощта на друг ипотечен кредит, тъй като един (или повече лични заеми) се рефинансира с друг личен заем.

Новост би било, че ипотечният кредит може да бъде „заварен“ от заем на лични нужди с ипотека, следователно с рефинансирането на заем за недвижими имоти, рефинансиращата банка може да отпусне втори заем (оттук и кредит с ипотека).

Основното условие обаче би било ипотекираната сграда да покрие (като оценена стойност) и размера на втория кредит. По този начин имотът, купен с жилищен кредит, ипотекиран веднъж, може да бъде отново ипотекиран (ипотека от 2-ра степен) в полза на същата банка за допълнителна сума (когато заема се нуждае от ипотека).

Всеки човк има право на рефинансиране от същата банка, както и на рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка. Като кандидат за рефинансиране ще имате редица допълнителни разходи, включително данък за предплащане, такса за погасяване на кредит и такса за закриване на сметката.

Ако изберете друг кредитор, ще трябва да се подложите отново на същите правни процедури за подготовката на кредитното досие и да гарантирате, че имотът осигурява сигурността, необходима за получаване на кредита.

Новият кредитор може също да поиска актуална оценка на имота. За да може заемът наистина да си заслужава, разликата между текущата месечна лихва и тази след рефинансирането, трябва да бъде поне 20% (това се случва, ако рефинансирате за същата сума и за същия период).