КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити Рефинансиране

Рефинансиране на ипотечен кредит

Ипотечен кредит за рефинансиране

Имате ипотечен кредит, който искате да рефинансирате при по-изгодни условия? За да постигнете желания резултат от рефинансиране, трябва да отделите достатъчно време, за да разгледате предложенията на банките, да съберете необходимата информация и да направите съответните калкулации.

Всичко това ние ще направим за вас, ако отправите запитване в кредитния ни портал. Ще ви представим офертите на всички банки, ще направим сравнение и ще изберем най-изгодната.

Жилищен кредит – рефинансиране

Независимо дали става въпрос за жилищен или ипотечен кредит, процедурата при рефинансиране е идентична. При рефинансиране банките следват определени стъпки, които минимизират риска за рефинансиращата банка. Единствено трябва да сте сигурни в предприемането на подобна стъпка. Цялата процедура отнема време и пари и затова трябва да е икономически изгодно за вас, за да предприемете подобна стъпка. В това начинание ние ще ви окажем пълно съдействие след като заявите консултация с наш кредитен консултант.

Рефинансиране от друга банка

Ако вече сте изчерпали всички възможности да постигнете изгодни условия с обслужващата ви банка, то може да помислите за рефинансиране. Опитайте се да договорите изгодни условия, тъй като така или иначе ще правите разходи по рефинансирането, то трябва да е ефективно. Често пъти в офертите за рефинансиране ще видите точно определени лихви. Това не означава, че не може да договорите индивидуални условия, които да бъдат по-изгодни.

Условията на банките за прехвърляне на ипотечен кредит от една в друга банка по принцип са добри, тъй като всяка една банка търси да привлече нови клиенти. Все пак, информирайте се за всички такси при прехвърлянето. Важно е да знаете какви са условията и за банково обслужване – такси по разплащателна или пакетна сметка, дебитна карта, както и цените на всички съпътстващи продукти, които ще ползвате – кредитна карта, застраховки и други. Потърсете цялостна оферта, разгледайте внимателно, изчислете всички такси по рефинансирането, сравнете офертите на банките и изберете най-добрата.

Когато става въпрос за рефинансиране се изисква да отделите повече внимание на всички детайли, за да не се окаже, че подобна стъпка ще Ви излезе дори по-скъпо. Най-важно е да сравнявате идентични параметри, за да не останете излъгани. Ние ще ви помогнем във всеки един етап от рефинансирането – от намиране на оферта, преговори с банките, сравнение на оферти, договаряне на условия, до подписване на договора и финализиране на процеса.

Предимства на рефинансирането на ипотечен кредит

Рефинансирането на ипотечен кредит може да предложи няколко ключови предимства за кредитополучателите:

1. Намаляване на месечните вноски

Едно от основните предимства на рефинансирането на ипотечен кредит е възможността за намаляване на месечните вноски. Това става възможно чрез договаряне на по-дълъг срок на кредита или по-нисък лихвен процент. С по-ниски месечни вноски кредитополучателят има повече свобода в бюджета си и може да използва освободените средства за други нужди или инвестиции.

2. Намаляване на лихвения процент

Рефинансирането на ипотечен кредит води до намаляване на лихвения процент. С по-нисък лихвен процент кредитополучателят може да спести значителна сума пари през срока на кредита. Намаляването на лихвения процент може да бъде резултат от подобряване на финансовата ситуация на кредитополучателя, намаляване на общия риск за банката или просто от наличието на по-изгодни предложения на пазара.

3. Обединяване на различни кредити в един

Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможността за обединяване на различни кредити в един. Ако кредитополучателят има други кредити или задължения с по-високи лихвени проценти, те могат да бъдат включени в новия ипотечен кредит. Това позволява на кредитополучателя да избегне плащането на различни такси и комисиони за всеки отделен кредит и да има по-голяма яснота при управлението на финансите си.

Как се прави прехвърляне на ипотека?

По самото прехвърляне на ипотеката вие нямате ангажимент да следвате определени правила. Задължение на рефинансиращата банка е да направи съответните проверки и да се увери, че е вписана ипотека в полза на рефинансираната банка. След което трябва да изготви съответните документи за вписване на нова ипотека. Изповядването на сделката става след подписване на договора за кредит и наличие на писмо ангажимент от рефинансираната банка, че при получаване на конкретна сума ще погаси кредита, след което ще заличи ипотеката. Всичко това са взаимоотношения между банките, а вие като кредитополучател трябва да сте наясно във всеки един момент на какъв етап е сделката, какви документи следва да подпишете и какви такси дължите. Предварително поискайте да разгледате документите за вписване на ипотека. Не бързайте, а прочетете всички клаузи и в договора за кредит, и в ипотеката.

За всичко това ние ще ви помогнем. Ще получите безплатна консултация по всички въпроси свързани с рефинансирането и получаването на най-изгодно предложение.

 

Често задавани въпроси

Основните предимства на рефинансирането на ипотечния кредит включват: намаление на месечните вноски; намаляване на лихвения процент; обединяване на различни кредити в един; възможност за спестяване на пари през срока на кредита
За да определите дали трябва да рефинансирате ипотечния си кредит, можете да направите следното: Сравнете текущите ви условия за кредитиране с предложенията на други банки или финансови институции; Изчислете очакваните разходи и спестявания при рефинансирането; Разгледайте възможностите за по-нисък лихвен процент или намаляване на месечните вноски.
При избора на банка за рефинансиране на ипотечен кредит е важно да вземете предвид следните фактори: лихвен процент и ГПР; допълнителни такси и комисиони; условия за кредитиране и срокове; репутацията и надеждността на банката
Времето, необходимо за рефинансиране на ипотечния кредит, може да варира в зависимост от банката и сложността на вашата ситуация. Обикновено процесът от внасянето на искането до получаването на новия кредит може да отнеме няколко седмици.

Вижте още

Кредит за 10 / 15 мин

admin

Ипотечен кредит – такси

Nina Dimitrova

Безлихвени кредити

admin