КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити Рефинансиране

Рефинансиране на ипотечен кредит

Ипотечен кредит за рефинансиране

Имате ипотечен кредит, който искате да рефинансирате при по-изгодни условия? За да постигнете желания резултат от рефинансиране, трябва да отделите достатъчно време, за да разгледате предложенията на банките, да съберете необходимата информация и да направите съответните калкулации.

Всичко това ние ще направим за Вас, ако отправите запитване в кредитния ни портал. Ще Ви представим офертите на всички банки, ще направим сравнение и ще изберем най-изгодната.

Жилищен кредит – рефинансиране

Независимо дали става въпрос за жилищен или ипотечен кредит, процедурата при рефинансиране е идентична. При рефинансиране банките следват определени стъпки, които минимизират риска за рефинансиращата банка. Единствено трябва да сте сигурни в предприемането на подобна стъпка. Цялата процедура отнема време и пари и затова трябва да е икономически изгодно за Вас, за да предприемете подобна стъпка. В това начинание ние ще Ви окажем пълно съдействие след като заявите консултация с наш кредитен консултант.

Рефинансиране от друга банка

Ако вече сте изчерпали всички възможности да постигнете изгодни условия с обслужващата Ви банка, то може да помислите за рефинансиране. Опитайте се да договорите изгодни условия, тъй като така или иначе ще правите разходи по рефинансирането, то трябва да е ефективно. Често пъти в офертите за рефинансиране ще видите точно определени лихви. Това не означава, че не може да договорите индивидуални условия, които да бъдат по-изгодни.

Условията на банките за прехвърляне на ипотечен кредит от една в друга банка по принцип са добри, тъй като всяка една банка търси да привлече нови клиенти. Все пак, информирайте се за всички такси при прехвърлянето. Важно е да знаете какви са условията и за банково обслужване – такси по разплащателна или пакетна сметка, дебитна карта, както и цените на всички съпътстващи продукти, които ще ползвате – кредитна карта, застраховки и други. Потърсете цялостна оферта, разгледайте внимателно, изчислете всички такси по рефинансирането, сравнете офертите на банките и изберете най-добрата.

Когато става въпрос за рефинансиране се изисква да отделите повече внимание на всички детайли, за да не се окаже, че подобна стъпка ще Ви излезе дори по-скъпо. Най-важно е да сравнявате идентични параметри, за да не останете излъгани. Ние ще Ви помогнем във всеки един етап от рефинансирането – от намиране на оферта, преговори с банките, сравнение на оферти, договаряне на условия, до подписване на договора и финализиране на процеса.

Как се прави прехвърляне на ипотека?

По самото прехвърляне на ипотеката Вие нямате ангажимент да следвате определени правила. Задължение на рефинансиращата банка е да направи съответните проверки и да се увери, че е вписана ипотека в полза на рефинансираната банка. След което трябва да изготви съответните документи за вписване на нова ипотека. Изповядването на сделката става след подписване на договора за кредит и наличие на писмо ангажимент от рефинансираната банка, че при получаване на конкретна сума ще погаси кредита, след което ще заличи ипотеката. Всичко това са взаимоотношения между банките, а Вие като кредитополучател трябва да сте наясно във всеки един момент на какъв етап е сделката, какви документи следва да подпишете и какви такси дължите. Предварително поискайте да разгледате документите за вписване на ипотека. Не бързайте, а прочетете всички клаузи и в договора за кредит, и в ипотеката.

За всичко това ние ще Ви помогнем. Ще получите безплатна консултация по всички въпроси свързани с рефинансирането и получаването на най-изгодно предложение.

Вижте още

Кредит за 10 / 15 мин

admin

Револвиращ кредит – значение

admin

Планинска застрахователна полица

admin