КРЕДИТИ 24
Бързи кредити Информация Потребителски кредити

Револвиращ кредит – значение

Какво е револвиращ кредит?

Всеки човек е чувал за този интересен, но не достатъчно популярен отворен или още възобновяем кредитен продукт.

Този заем е от групата на потребителските и се предлага от банките. Специфичното при него е, че клиентът получава определен лимит, който има право да усвои и изразходи, както намери за добре. Той може да похарчи цялата сума или част от нея, а лихва се начислява единствено върху усвоения размер, а не върху цялата сума.

Характеристики на револвиращите кредити

Характерно за револвиращия тип кредити е, че средствата се получават без ограничение, за да може потребителя да задоволи потребностите си. Това се осъществява наведнъж или на няколко пъти, в зависимост от нуждите на кредитоползвателя, тъй като няма краен срок, в който човек да е длъжен да погаси дълга. В същото време крайният срок за погасяване на револвиращ кредит винаги може да се поднови и по тази причина кредитът е известен като отворен или възобновяем.

Кога и как се отпуска револвиращ кредит?

Одобрението на този тип кредити не се прави с цел закупуване на определено движимо или недвижимо имущество като нов дом, лека кола, електроуреди, технологии и пр. Сумата, която може да се отпусне зависи индивидуално от отделния случай. Проучват се потребностите и възможността на лицето да обслужва един такъв заем (доходите му).

Когато се отпусне такъв кредит, но не се усвояват реално парични средства от него, банката не би трябвало да удържа никакви лихви. Когато се ползва част от кредита, но не се погасяват навреме вноските, посочени в договора, заемодателят може да запорира сметката. Този вид заем е гъвкав финансов инструмент.

Какво означава револвиращ кредит и кои са основните му плюсове и минуси?

Плюсовете на този вид заеми е спестяването на време за предприемачите, тъй като не е нужно непрекъснато да се подават заявления за нови заеми, а винаги, когато човек се нуждае от финансова подкрепа, може да изтегли част от заема.

Наред с положителните качества, този кредит има и своите отрицателни страни. Той обикновено има по-висока лихва. Това кара кредитоискателите да смятат, че е неизгоден кредитен продукт. Всъщност, ако потребителят правилно управлява плащанията си, то този вид кредити е изгоден.

Разлика между овърдрафт и револвиращ кредит

И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита са краткосрочни и се ползват в рамките на 1 година, след което трябва да бъдат преразгледани и срокът да бъде удължен. Основната разлика произлиза от необходимостта за заявяване на суми за усвояване при револвиращия кредит. При овърдрафта усвояването на суми става автоматично, без да е нужно да се отправя искане за усвояване.

В зависимост от целта, за която е необходим кредита се определя и неговия вид.

 

Вижте още

Фирми за бързи кредити

admin

Прехвърляне на кредит

admin

Студентски кредит

admin