КРЕДИТ 24/7
Бързи кредити Информация Потребителски кредити

Револвиращ кредит – значение

Какво е револвиращ кредит?

Всеки човек е чувал за този интересен, но не достатъчно популярен отворен или още възобновяем кредитен продукт.

Този заем е от групата на потребителските и се предлага от банките. Специфичното при него е, че клиентът получава определен лимит, който има право да усвои и изразходи, както намери за добре. Той може да похарчи цялата сума или част от нея, а лихва се начислява единствено върху усвоения размер, а не върху цялата сума.

Характеристики на револвиращите кредити

Характерно за револвиращия тип кредити е, че средствата се получават без ограничение, за да може потребителя да задоволи потребностите си. Това се осъществява наведнъж или на няколко пъти, в зависимост от нуждите на кредитоползвателя, тъй като няма краен срок, в който човек да е длъжен да погаси дълга. В същото време крайният срок за погасяване на револвиращ кредит винаги може да се поднови и по тази причина кредитът е известен като отворен или възобновяем.

Кога и как се отпуска револвиращ кредит?

Одобрението на този тип кредити не се прави с цел закупуване на определено движимо или недвижимо имущество като нов дом, лека кола, електроуреди, технологии и пр. Сумата, която може да се отпусне зависи индивидуално от отделния случай. Проучват се потребностите и възможността на лицето да обслужва един такъв заем (доходите му).

Когато се отпусне такъв кредит, но не се усвояват реално парични средства от него, банката не би трябвало да удържа никакви лихви. Когато се ползва част от кредита, но не се погасяват навреме вноските, посочени в договора, заемодателят може да запорира сметката. Този вид заем е гъвкав финансов инструмент.

Какво означава револвиращ кредит и кои са основните му плюсове и минуси?

Плюсовете на този вид заеми е спестяването на време за предприемачите, тъй като не е нужно непрекъснато да се подават заявления за нови заеми, а винаги, когато човек се нуждае от финансова подкрепа, може да изтегли част от заема.

Наред с положителните качества, този кредит има и своите отрицателни страни. Той обикновено има по-висока лихва. Това кара кредитоискателите да смятат, че е неизгоден кредитен продукт. Всъщност, ако потребителят правилно управлява плащанията си, то този вид кредити е изгоден.

Разлика между овърдрафт и револвиращ кредит

И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита са краткосрочни и се ползват в рамките на 1 година, след което трябва да бъдат преразгледани и срокът да бъде удължен. Основната разлика произлиза от необходимостта за заявяване на суми за усвояване при револвиращия кредит. При овърдрафта усвояването на суми става автоматично, без да е нужно да се отправя искане за усвояване.

В зависимост от целта, за която е необходим кредита се определя и неговия вид.

Предимства на револвиращия кредит

Револвиращият кредит има няколко предимства, които го правят популярен избор за много хора. Ето някои от тях:

  1. Гъвкавост и удобство: Револвиращият кредит ви предоставя гъвкавост да използвате парите според вашите нужди. Не сте задължени да използвате целия лимит, а можете да вземете само това, което ви е необходимо. Също така, можете да връщате парите, когато имате налични средства, без да се налага да спазвате стриктни графици за връщане.
  2. Натоварване само върху използваната сума: За разлика от обикновените кредити, при които трябва да заплащате лихви върху целия лимит, при револвиращия кредит лихвите се начисляват само върху използваната сума. Това означава, че ако сте използвали само част от лимита, ще плащате лихви само за тази сума.
  3. Бърз достъп до пари: Револвиращият кредит ви предоставя бърз и лесен достъп до пари. След като получите одобрение за кредитната линия, можете да вземете парите, когато имате нужда от тях. Не е необходимо да показвате допълнителни документи или обяснения за целта на заема.
  4. Възможност за повторно използване: Револвиращият кредит ви позволява да използвате парите повторно, след като сте ги върнали. След като изплатите заема, кредитната линия се възстановява и можете да вземете нов заем, ако имате нужда от него. Това ви дава постоянен достъп до финансови ресурси.
  5. Изграждане на кредитна история: Ако използвате револвиращия кредит отговорно и връщате вноските си навреме, можете да изградите и подобрите своята кредитна история. Това може да ви помогне при бъдещи заеми или кредитни оферти с по-добри условия.

Револвиращият кредит предлага множество предимства за хората, които се нуждаят от гъвкавост и удобство при управлението на своите финанси.

Как да получите револвиращ кредит?

За да получите револвиращ кредит, ще трябва да следвате няколко стъпки и да изпълните определени изисквания. Ето как да постъпите:

  1. Проучете и сравнете предложенията: Начинът, по който работят револвиращите кредити, може да варира между различни банки и кредитори. Затова е важно да проучите и сравните различните предложения, за да намерите най-подходящата опция за вас. Внимателно прочетете условията и таксите, свързани с кредита, за да сте добре информирани преди да вземете решение.
  2. Проверете кредитния си рейтинг: При мнозина кредитори, за да получите одобрение за револвиращ кредит, ще трябва да имате добра кредитна история и да отговаряте на определени критерии за кредитоспособност. Проверете своя кредитен рейтинг и убедете се, че няма нежелани записи или грешки, които да повлияят на одобрението ви.
  3. Подгответе необходимата документация: При подаване на заявка за револвиращ кредит, ще трябва да предоставите определена документация, като лична идентификация, данни за доходите ви, банкови извлечения и други. Подгответе предварително необходимите документи, за да ускорите процеса на заявяване и одобрение.
  4. Подайте заявка и изчакайте одобрение: След като сте подготвили всички необходими документи, можете да подадете заявка за револвиращ кредит. Очаквайте процесът да отнеме известно време, докато банката или кредиторът извърши необходимите проверки и анализира вашата заявка. Ако вашата заявка бъде одобрена, ще получите подробности за условията и начина на използване на револвиращия кредит.

Вижте още

Нотариални такси – ипотека

Nina Dimitrova

Бързи кредити за българи в чужбина

admin

Бързи кредити за самостоятелно заети лица: Как да получите одобрение без трудов договор

Gabriela Y