КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Нотариална такса за подновяване на ипотека

Подновяване на ипотека – такси

Какъв е редът за подновяване на ипотека и какви такси се дължат? Валидността на ипотеката е за 10 годишен период. Преди изтичането му задължително трябва да бъдат предприети действия за подновяване, тъй като при изтичане на срока ще трябва да се прави ново вписване. Едно ново вписване далеч не е за предпочитане, тъй като това означава плащане на всички такси, както при първоначалното вписване. Това е значителен разход, който няма да бъде оправдан да се прави повторно.

За да се поднови ипотеката трябва да се заплатят таксите – нотариални и държавни такси. За размера им ще получите информация от банката. Имайте предвид, че може да се наложи да заплатите и актуализация на пазарната оценка. Практиката на част от банките е оценката да се актуализира на 3 години веднъж, но е възможно и при подновяване на ипотеката да бъде поставено подобно условие. Този разход също ще бъде за Ваша сметка. Съответно ще трябва да предвидите и него.

Калкулатор – нотариални такси при подновяване на ипотека

Ползването на онлайн калкулатори няма да Ви даде пълната информация. Най-добрият вариант е да обсъдите подновяването с банката. Така ще сте сигурни, че не пропускате дължима такса, която да заплатите. Калкулатора може да го ползвате информативно.

Подновяване на ипотека – стъпки

За да се поднови дадена ипотека се следват определени правила и стъпки:

  • Проверка на валидността – ангажимент на банката е да следи давността на вписаните в нейна полза ипотеки. При наличие на изтичащи ипотеки, представител на банката се свързва с кредитополучателите и ги информира за това.
  • Провеждане на разговор с банката – задължително обсъдете сроковете, в които трябва да бъде подновена ипотеката, дължимите такси и необходимостта от нова оценка на имота.
  • Заплащане на дължимите такси – кредитополучателят следва да заплати всички такси свързани с подновяване на ипотеката. Не е необходимо да се подават документи. Това е ангажимент на банката.

Банката по служебен ред организира подновяването, като кредитополучателят не е задължен да присъства при нотариус.

Подновяването на ипотека е значителен разход. Затова е добре да знаете предварително кога ще трябва да бъде извършено, за да имате повече време да планирате възможностите. В случай, че по кредита остава малка сума за погасяване може да предприемете стъпки за погасяване или получаване на потребителски кредит, с който да погасите дълга. Дали тегленето на потребителски кредит ще бъде по-изгодно от подновяване на ипотека е въпрос на точни сметки и калкулации.

В целия процес свързан с ипотечното финансиране ще Ви помогнем напълно безплатно. Заявете консултация с нас. Ще обсъдим възможностите и ще изберем най-добрият и изгоден вариант за Вас.

Вижте още

Какво е ипотечен кредит?

Nina Dimitrova

Изгодни кредити

admin

Кредит срещу складови запаси

admin