Какво е ГПР?

Какво означава ГПР

Годишен процент на разходите или ГПР означава вашите настоящи или бъдещи разходи по кредита. Те се изчисляват годишно като годишна база от кредита и сумата пари, която сте взели. Лихвите, комисионите, възнагражденията за посредниците, таксите и другите видове разходи се явяват общи за потребителя по кредита. Потребителят дължи тези такси, както и всякакви други услуги, които имат отношение по договора. Като например застрахователните премии, когато имаме допълнителна услуга към договора за кредит при определени условия.

 

Не трябва да се забравя, че има и други неща като нотариални такси, както и такива, които се плащат за да може недвижимия имот да бъде прехвърлен. Освен това потребителят дължи такси и при неизпълнение на някои задължения по взетия заем.

Това, с колко ще се оскъпи действително вашия кредит на годишна база зависи от годишния процент на разходите. Освен лихвата, която дължите по кредита, към нея се начисляват всички настоящи и бъдещи разходи.

Най-общо казано ГПР обща сума, която потребителят е взел като кредит и тя включва редовно погасяване на вноските и процента върху заема годишно. Когато се изчислява ГПР се вземат предвид всякакви такси, които потребителят дължи, всички допълнителни разходи за услуги, които се знаят още при изчисляването на ГПР. Когато тази сума още не се знае, тя бива посочена ориентировъчно. Това могат да бъдат разходи за одобрение, за обслужване на разплащателната сметка, застраховка на имот и живот и т.н.

Всички тези разходи се вземат предвид при изчисляването на крайната цена на кредита. ГПР така освен от кредитната лихва зависи и от сумата, която сте решили да вземете както и срока за нейното изплащане.

Има специална формула по закона за кредити на потребители, по която се изчислява годишния процент на разходите. Допуска се, че договорът е валиден за срока на неговото сключване и двете страни ще спазват условията и сроковете, изпълнявайки своите задължения.

 

ЧЗП
Разлика между гпр и лихва
Какво е ГПР при банките?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *