КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Отпускат ли се ипотечни кредити с фиксирана лихва?

Какви са възможностите да получите кредит с фиксирана лихва? Предложенията на банките често пъти включват фиксирана лихва при ипотечен и жилищен кредит. За какво да внимавате, когато става въпрос за фиксирана лихва?

  • За какъв период лихвата ще бъде фиксирана? – предложенията са различни, като част от тях предоставят фиксиран лихвен процент за 3, 6 или 12 месеца. Възможно е офертата да е с 3 годишен период, в който лихвата няма да се промени. Част от банките предлагат фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
  • Как ще се формира лихвеният процент след като изтече периодът с фиксирана лихва? – задължително трябва да имате информация предварително, а и същата информация ще се съдържа в договора за кредит как ще бъде формиран лихвеният процент след изтичане на периода с постоянен лихвен процент.

И двата въпроса са много важни, за да се прецени до колко изгодно е едно подобно предложение с фиксирана лихва. Ипотечните кредити са дългосрочни и трудно предвидимо е дали предложение с фиксирана лихва за един 25-30 годишен период ще бъде изгодно в бъдеще. Ако сега договорите подобни лихвени условия не означава, че не може да ги предоговорите, но за предоговаряне се дължи такса, което ще оскъпи кредита.

Фиксирана лихва за целия период при ипотечен кредит

Внимателно трябва да прецените всички фактори, когато искате да изтеглите кредит с постоянна лихва за целия срок на кредита. Направете съответните изчисления до колкото са възможни, за да не се окаже, че фиксираната лихва не е предимство, а реално ще оскъпи кредита. Възможно е да настъпят промени в лихвените нива дори в краткосрочен план и тогава може да се изправите пред дилемата дали да предоговорите условията по кредита, като трябва реално да прецените какво ще спестите.

Въпросът с лихвата и начина й на формиране е специфичен, като трябва да се анализират много фактори, за да може да предвидите до някаква степен каква ще е динамиката през периода на обслужване на кредита. Затова трябва да се направи реална преценка кои от двата варианта е по-добър – променлива или фиксирана лихва.

По тези и всички въпроси свързани с отпускане на ипотечен кредит ще Ви консултираме безплатно. Ще обсъдим възможностите за получаване на ипотечен кредит и най-изгодните условия.

Вижте още

Ипотечни Кредити

admin

Жилищен кредит

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – застраховка

admin