КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Отпускат ли се ипотечни кредити с фиксирана лихва?

Какви са възможностите да получите кредит с фиксирана лихва? Предложенията на банките често пъти включват фиксирана лихва при ипотечен и жилищен кредит. За какво да внимавате, когато става въпрос за фиксирана лихва?

 • За какъв период лихвата ще бъде фиксирана? – предложенията са различни, като част от тях предоставят фиксиран лихвен процент за 3, 6 или 12 месеца. Възможно е офертата да е с 3 годишен период, в който лихвата няма да се промени. Част от банките предлагат фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Как ще се формира лихвеният процент след като изтече периодът с фиксирана лихва? – задължително трябва да имате информация предварително. Информацията ще се съдържа в договора за кредит как ще бъде формиран лихвеният процент след промоционалния период.

И двата въпроса са много важни, за да се прецени до колко изгодно е едно подобно предложение с фиксирана лихва. Ипотечните кредити са дългосрочни и трудно предвидимо е дали предложение с фиксирана лихва за един 25-30 годишен период ще бъде изгодно в бъдеще. Ако сега договорите подобни лихвени условия не означава, че не може да ги предоговорите, но за предоговаряне се дължи такса, което ще оскъпи кредита.

Фиксирана лихва за целия период при ипотечен кредит

Внимателно трябва да прецените всички фактори, когато искате да изтеглите кредит с постоянна лихва за целия срок на кредита. Направете съответните изчисления до колкото са възможни, за да не се окаже, че фиксираната лихва не е предимство, а реално ще оскъпи кредита. Възможно е да настъпят промени в лихвените нива дори в краткосрочен план. Тогава може да се изправите пред дилемата дали да предоговорите условията по кредита, като трябва реално да прецените какво ще спестите.

Въпросът с лихвата и начина й на формиране е специфичен, като трябва да се анализират много фактори, за да може да предвидите до някаква степен каква ще е динамиката през периода на обслужване на кредита. Затова трябва да се направи реална преценка кои от двата варианта е по-добър – променлива или фиксирана лихва.

Предимства на ипотечния кредит с фиксирана лихва

Ипотечният кредит с фиксирана лихва има няколко предимства, които го правят привлекателен за много хора. Ето някои от тях:

 1. Стабилност и предсказуемост на вноските – кредитополучателят знае точно колко ще плаща всеки месец, което му дава възможност да планира бюджета си по-лесно.
 2. Защита от променливите пазарни условия – ако пазарните лихви се увеличат, кредитополучателят все още ще плаща същата лихва, която е получил при сключването на договора за кредит.
 3. Подходящ за дългосрочни кредити – ипотечният кредит с фиксирана лихва е подходящ за дългосрочни кредити, тъй като кредитополучателят знае, че лихвеният процент няма да се променя във времето.

Как да изберем най-добрия ипотечен кредит с фиксирана лихва?

За да изберем най-добрия ипотечен кредит с фиксирана лихва, е важно да направим сравнение между различните предложения на банките и финансовите институции. При избора трябва да се вземат предвид следните фактори:

 1. Лихвен процент – Внимателно сравнете лихвения процент, който предлагат различните кредитори. Изберете най-ниския възможен процент, който е достъпен за вас.
 2. Годишен процент на разходите (ГПР) – ГПР включва не само лихвения процент, но и други такси и разходи, свързани с кредита. Сравнете ГПР между различните предложения, за да получите реална представа за общите разходи по кредита.
 3. Гъвкавост на условията – Внимателно проверете дали кредитът предлага гъвкави условия, като възможност за допълнителни погасителни вноски или погасяване без такси и санкции.
 4. Други разходи и условия – Прочетете внимателно договора и проверете дали има скрити такси, такси за прекратяване на кредита или други неблагоприятни условия.

Как да намалим разходите по ипотечния кредит с фиксирана лихва?

Има няколко начина да намалите разходите по ипотечния кредит с фиксирана лихва:

 1. Рефинансиране – Ако пазарните условия се променят и предложенията на банките станат по-изгодни, можете да разгледате възможността за рефинансиране на кредита с по-нисък лихвен процент.
 2. Допълнителни погасителни вноски – Внасяйте допълнителни погасителни вноски, за да намалите оставащия дълг и общите разходи по кредита.
 3. Планиране на бюджета – Бюджетирайте внимателно месечните разходи и намалете излишните разходи, за да осигурите повече средства за изплащане на кредита.
 4. Преглед на застраховките – Прегледайте своите застраховки и проверете дали можете да получите по-изгодни условия или да намалите разходите си по застраховките на имота.

Как да получите най-изгодни условия?

За да получите най-изгодни условия при ипотечния кредит с фиксирана лихва, можете да предприемете следните действия:

 1. Сравнете офертите – Прегледайте различните оферти на банки и финансови институции и сравнете лихвения процент, ГПР и другите условия, за да изберете най-изгодната за вас.
 2. Подобрете кредитния си рейтинг – Подобрете кредитния си рейтинг, като изплащате своевременно други кредити и избягвате забавяне на плащанията.
 3. Предложете гаранции – Предложете допълнителни гаранции, като залог върху имот или други активи, които могат да убедят банката да ви предложи по-добри условия.

По тези и всички въпроси свързани с отпускане на ипотечен кредит ще ви консултираме безплатно. Ще обсъдим възможностите за получаване на ипотечен кредит и най-изгодните условия.

Често задавани въпроси

За кандидатстване за ипотечен кредит с фиксирана лихва се изискват документи за доходите, документ за собственост или договор за продажба на имота и други финансови документи.
Минималният и максималният срок на ипотечния кредит с фиксирана лихва може да варира в зависимост от банката или финансовата институция. Обикновено те предлагат срокове от 10 до 30 години.
Основната разлика между ипотечния кредит с фиксирана лихва и ипотечния кредит с променлива лихва е в стабилността на лихвения процент. При ипотечния кредит с фиксирана лихва, лихвеният процент остава постоянен през целия срок на кредита, докато при ипотечния кредит с променлива лихва той може да се променя във времето в зависимост от пазарните условия.
Предимствата на ипотечния кредит с фиксирана лихва включват стабилност и предсказуемост на месечните вноски и защита от променливите пазарни условия.
Ако се изправите пред финансови затруднения при ипотечния кредит с фиксирана лихва, е важно да се свържете с банката или финансовата институция и да търсите решение. Те може да предложат опции като преразглеждане на вноските, временно намаление на вноските или реструктуриране на кредита, за да ви помогнат да се справите със затрудненията.

Вижте още

Законна ипотека

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит на Акт 14

Nina Dimitrova

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova