КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – съвети

Теглене на ипотечен кредит – особености и съвети

Тегленето на ипотечен кредит е свързано с много документи, процедури и договаряне на условия. Ако Ви се струва, че процесът е дълъг и сложен до някъде имате право. Важно е да знаете изискванията на банките, за да може да отговорите на тях и да успеете да договорите благоприятни условия по кредита. Ще посочим едни от основните елементи, които са съществени за всяка банка и определящи при вземане на решение за отпускане на ипотечен заем.

  • Кредит/Самоучастие – от голямо значение е с какво самоучастие разполагате. Всяка банка има изискване за самоучастие. Обикновено се поставя условие за 20%, което да бъде вложено преди ползване на суми от кредита. Допуска се по-нисък процент на самоучастие при определени изисквания или ако банката има промоционално предложение, от което може да се възползвате. Промоциите на банките са валидни за определен период от време и ако сте попаднали на подобна оферта, то трябва да съобразите срока, за който е валидна. Друг важен момент е да договорите самоучастието да бъде вложено паралелно с кредита. Това има огромно значение особено, когато плащанията към продавача ще бъдат на етапи.
  • Оферти за ипотечен кредит – търсейки оферта за кредит, ще попаднете на различни предложения. Важно е да изберете най-изгодната сравнявайки абсолютно всички показатели. Ако сравните само лихвата и таксите, то със сигурност не бихте избрали най-доброто предложение.

Какво още е важно да знаем?

  • Обезпечаване на сделката – възможно е обезпечението да се окаже недостатъчно. Ако попаднете в подобна ситуация трябва да сте наясно какво ще изиска банката – осигуряване на друг имот, поръчител, блокиране на вноски по кредита с цел защита от неплащане? Затова предварително се информирайте какъв е метода на сконтиране на пазарната стойност на имотите, които банката приема като обезпечение. Така ще се ориентирате с какъв процент банката ще намали пазарната оценка на имота и съответно ще бъде ли достатъчна тази стойност за размера кредит, който искате да изтеглите. Това е изключително важен въпрос, за да знаете как да реагирате и да сте подготвени предварително. Това може да го уточните още в първоначалните разговори.
  • Разходи по кредита – уточнете първоначалните такси по кредита, такса за изготвяне на експертна оценка на имота и таксите за вписване на ипотека. Общо тези такси формират не малка сума и е добре да предвидите тези средства.

По всички тези въпроси ще Ви консултираме напълно безплатно. Ще обърнем внимание за какво да внимавате водейки разговори с банките и ще уточним всички допълнителни въпроси. Освен това, ще Ви представим сравнение на офертите на банките и ще изберем заедно най-изгодното предложение, след като сме разгледали всички условия.

Вижте още

Видове ипотечни кредити

admin

Как се купува апартамент с ипотека?

Nina Dimitrova

Ипотечни кредити на всички банки

Nina Dimitrova