КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за строеж

Отпускане на кредит за имот в строеж

Търсите финансиране, за да построите мечтаното жилище? Трябва да разгледате офертите за отпускане на кредити за строеж. Варианти за финансиране ще ви предложи всяка банка, но трябва да бъдете внимателни, когато избирате оферта. Трябва да разгледате всички параметри, за да може да направите реално сравнение.

Това ще направим за Вас напълно безплатно след като отправите запитване в сайта ни. Освен това, ще Ви консултираме по всички въпроси при кредит за строителство.

Имайте предвид, че при строеж трябва да бъдат съобразени особеностите при финансиране с кредит. За банката е важно как ще бъде извършван строежа – по договор за строителство или по стопански начин. Важни са параметрите на договора, който ще сключите със строителя. Като цяло преди да предприемете стъпки по отношение на строежа, трябва да сте избрали банка, от която ще изтеглите кредита и да съгласувате всички детайли. Важно е, защото трябва да се съобразят сроковете на изграждане и плащане, погасителната схема по кредита, гратисен период и срок на усвояване, разрешителни за строежа и строителна документация, остойностяване на проекта и други важни детайли свързани с изграждането. Това е само по отношение на строежа, но трябва да докажете и доходите си по съответния ред.

Подробностите са много и всеки един детайл е важен, защото ако пропуснете съществен елемент, то може да се окаже, че ще изтеглите не толкова изгоден ипотечен кредит. Заявете онлайн консултация с нас и ние ще ви помогнем във всеки един етап от договаряне на условията по кредита до неговото получаване.

Възможно ли е да се отпусне кредит срещу ипотека върху право на строеж?

Краткият отговор е, че е възможно, но само ипотеката върху правото на строеж няма да е достатъчно. Банките изискват минимум 100% обезпеченост по ипотечните сделки. Правото на строеж само по себе си не е достатъчно, за да обезпечи ипотечен кредит. То ще бъде оценено, както ще бъде изготвена и оценка на бъдеща пазарна стойност на обекта след изграждането му. Но реално към момента на отпускане на кредита имотът няма да е построен и бъдещата стойност е само ориентир за това колко ще струва имотът по пазарна стойност при завършването му. До тогава, обаче ще бъдат вложени средствата от кредита и срещу тях банката няма да има обезпечение.

Ето защо, подходът на банките при отпускане на кредит за строеж е да ипотекира правото на строеж, но и да учреди ипотека върху друг съществуващ имот. Особеното в тази ситуация е да разполагате с такъв имот, който да бъде ипотекиран и да договорите вдигане на ипотеката при получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, на имота който се строи. Задължително договорете това условие още в началото, защото банката може и да не ви го предложи, а ако отправите искане след подписване на договора за кредит без наличие на това условие, ще се счита за предоговаряне на условия и ще трябва да заплатите съответната такса за това.

Предпазни мерки при използване на ипотечен кредит за строеж

  • Анализирайте внимателно финансовите си възможности и бюджета, за да се уверите, че можете да изплащате вноските по кредита.
  • Сравнете различните предложения за ипотечни кредити за строеж и изберете най-изгодното и подходящо за вас.
  • Обърнете внимание на условията за връщане на кредита, така че да можете да го изплащате в удобни вноски.
  • Разберете задълженията и правата си като кредитополучател и се уверете, че сте запознати с всички детайли на ипотечния кредит за строеж.

Особеностите, които следва да бъдат съобразени са много. Важно е да успеете да договорите всички условия. Отправете запитване към нас и ние ще Ви съдействаме във всеки един етап от договаряне на условията по кредита.

Често задавани въпроси

Процесът на получаване на ипотечен кредит за строеж може да отнеме няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от банката или финансовата институция и сложността на искането.
Основната разлика между ипотечния кредит за строеж и обикновения ипотечен кредит за покупка на готов имот е, че при строеж парите се изплащат поетапно, по време на различните фази на строителството, докато при кредита за покупка на готов имот парите се предоставят веднага след сключването на сделката.
Най-честите изисквания за получаване на ипотечен кредит за строеж включват: Доказателство за доходи и финансова стабилност; Подробен план за строителството и бюджет; Изпълнение на изискванията за кредитоспособност на банката; Застраховка на имота; Представяне на необходимата документация за строителството и разрешителни
Ипотечният кредит за строеж предлага няколко предимства, включително: Гъвкави условия за връщане на кредита; Ниски лихвени проценти; Покриване на разходите за строеж; Възможност за построяване на собствена сграда; Подобряване на финансовата стабилност и имуществена стойност

Вижте още

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за гараж

admin

Време за отпускане на ипотечен кредит

Nina Dimitrova