КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

Кредит за ремонт и обзавеждане на жилище

Искате да ремонтирате и обзаведете жилището си и ви е необходима по-голяма сума кредит? Може да проучите възможността за отпускане на ипотечен кредит. Банките са разработили конкретни кредитни продукти предназначени за ремонт и обзавеждане. Необходимостта от конкретни кредитни продукти произлиза от особеностите, които има подобно финансиране.

За да изтеглите кредит за ремонт е необходимо да имате собствен имот, който да ипотекирате и на тази база да се отпусне кредит. Това са т. нар. кредити срещу обезпечение с тази разлика, че парите са конкретно предназначени само за ремонт и обзавеждане. Целта на кредита е много важна, тъй като се конкретизира точно за какво ще бъдат изразходвани средствата и съответно това се проследява от банката. Ето защо, ако са ви необходими и допълнителни пари за текущи нужди може да го уточните преди разглеждане на кредита, за да може да се предложи подходяща структура на ипотечния кредит.

Разграничете сумата необходима за ремонт и сумата за обзавеждане. Когато купувате обзавеждане задължително изискайте фактури, за да докажете покупката пред банката.

При какви условия се отпускат кредити за покупка и ремонт?

Ако искате да закупите жилище и да направите ремонт, то може да кандидатствате за кредит за покупка и ремонт. Усвояването на кредита ще бъде на два етапа. Първо ще бъде усвоена сумата необходима за придобиване на имота. След като станете собственици ще може да се усвояват суми от кредита за ремонт. Обикновено, когато говорим за ремонт се изискват и документи доказващи покупката на съответните материали необходими, за да се извършат ремонтните дейности.

За тази цел трябва да имате конкретно разчетени суми и да сте наясно колко ще струва ремонтът. Такава разчетна сметка е необходимо да се представи в банката. На тази база ще бъде фиксирана сума, която ще е необходима. Спрямо обезпечеността на кредита ще се прецени дали може да бъде одобрена точната сума или ще бъде намалена, така че кредитът да е обезпечен.

Ако освен ремонт на жилището искате да направите и ремонт на покрив, то ще трябва да направите отделни калкулации за покрива. След това ще се обединят необходимите суми и банката ще даде становище каква част може да финансира.

Какви са изискванията при кредит за ремонт?

При кредитите за ремонт изискванията към кредитоискателите са идентични, както при стандартните ипотечни кредити. Кредитоискателят трябва да докаже доходите си, кредитоспособността, чиста кредитна история и да обезпечи кредита. Ако отговаря на всички изисквания на банката ще получи исканата сума. След одобрение и подписване на договора за кредит се пристъпва към учредяване на ипотека. Когато ипотеката се впише и се докаже, че единствена в полза на банката, ще може да се усвояват суми от кредита.

Предимства на ипотечния кредит за ремонт и обзавеждане

  1. Финансова подкрепа за ремонта на жилището

    Ипотечният кредит за ремонт и обзавеждане предоставя необходимите финансови средства за извършване на ремонтни дейности в жилището. Това включва подмяна на подови настилки, боядисване на стени, подмяна на санитарен обзавеждане и други подобрения. Благодарение на този вид кредит, собствениците на имоти могат да преобразят своите домове според своите предпочитания и нужди.

  2. Ниска лихва и гъвкави условия

    Ипотечните кредити за ремонт и обзавеждане се предлагат с по-ниски лихвени проценти в сравнение с обикновените ипотечни кредити. Банките осигуряват тези финансови продукти с цел стимулиране на подобряването на недвижимите имоти. Освен това, условията за погасяване на кредита са гъвкави и могат да бъдат адаптирани според възможностите на кредитополучителя.

  3. Увеличаване на стойността на имота

    С ремонт и обзавеждане на жилището си, собствениците могат да повишат стойността на своите имоти. Подобренията в дома допринасят за по-добро функционалност и естетика, което прави имота по-привлекателен за бъдещи купувачи. Инвестицията в ремонта може да доведе до по-висока цена при продажба или отдаване под наем на имота.

Отправете запитване към нас и ние ще ви представим предложенията на банките за кредити за ремонт и обзавеждане. Ще направим сравнение и ще може да изберете най-добрата оферта. В целия процес на разглеждане и одобрение на кредита ще ви консултираме напълно безплатно.

Често задавани въпроси

Основните изисквания включват притежание на имот, представяне на необходимата документация (лични документи, доказателства за доходите и други) и добра кредитна история.
Възможно е да получите ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане, дори ако вече имате друг ипотечен кредит. Обаче банката ще извърши преценка на вашия кредитен рейтинг и способността ви да погасявате двата кредита.
Максималният размер на кредита обикновено зависи от стойността на имота и способността ви да го погасите. Банките предоставят кредити, които варират между 50% и 80% от стойността на имота. Точният размер се определя на базата на комплексна оценка на доход и обезпечение.
Ако не успеете да погасите ипотечния кредит, банката може да предприеме правни действия, включително запечатване или продажба на имота ви, за да покрие неизплатените вноски.

Вижте още

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Nina Dimitrova

Ипотека на недвижим имот

Nina Dimitrova

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova