КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит без първоначална вноска

Теглене на ипотечен кредит без първоначална вноска

Може ли да изтеглите ипотечен кредит без да плащате първоначална вноска? В повечето случаи се изисква влагане на собствени средства в сделката независимо за какъв вид ипотечен кредит става въпрос. Банките трудно финансират начинанията на кредитоискателите си изцяло без да изискват самоучастие. Участието на кредитоискателя с парична сума в сделката се счита за форма на разпределение на риска до известна степен. Разбира се, по-голям дял в сделките е кредита, но все пак влагането на собствени средства се счита за предимство при вземане на решение за одобрение на кредита.

Категоричен отговор възможен ли е кредит без първоначална вноска не може да се даде, защото всичко е въпрос на анализ и договаряне на условия. Освен това всеки един казус е много индивидуален и трябва да се разгледа, за да може да се прецени при какви условия може да бъде отпуснат ипотечният кредит.

Консултирайте се с нас и ние ще Ви помогнем да получите най-изгодната оферта за ипотечен кредит. Ще Ви съдействаме на всеки един етап по отпускане на кредита. Ще обсъдим възможностите и ще изберем най-подходящият ипотечен кредит.

Жилищен кредит без първоначална вноска – възможен вариант ли е?

По отношение на влагане на собствени средства изискванията при жилищните и ипотечните кредити са идентични. От значение при жилищните кредити е какъв е имотът, който ще се закупува с кредита – завършен или в строеж.

Ако купувате имот в процес на изграждане структурата на сделката ще бъде различна от обичайната при покупка на готов имот. Когато купувате „на зелено“ трябва да сте наясно, че банката отпуска кредитите при строго определена схема на плащане. Тъй като това са по-рискови кредити, първоначално усвояване на суми от кредита е възможно след наличието на Акт 14. До осигуряване на Акт 14 кредитополучателят сам финансира изграждането. Много е важно да договорите план за плащане, който ще удовлетворява строителя и банката едновременно. Това е доста трудно начинание. Така, че именно при този вид кредити със сигурност ще трябва да осигурите първоначалната вноска, която изисква строителя.

Когато става въпрос за договаряне на условия по ипотечен или жилищен кредит не може да определим конкретна рамка на параметри. Всяка сделка е индивидуална и казусите са различни. Обсъдете предварително искането си с кредитен консултант. Подайте запитване в кредитния ни портал. Ще получите професионална консултация по всички въпрос свързани с тегленето на кредит и договаряне на условия.

Вижте още

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Nina Dimitrova

Предварително одобрение за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Жилищен кредит

Nina Dimitrova