КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Видове ипотеки

Вписване на ипотека – договорна или законна?

Коя от двата вида ипотеки се вписва по ипотечните кредити? Вида на ипотеката се определя от структурата на сделката, която зависи от целта на кредита.

Как се учредява договорна ипотека?

Ипотечен кредит може да бъде отпуснат за покупка на имот или при ипотекиране на собствен имот с цел получаване на кредит.

Когато имате имот и искате да получите кредит срещу него не е необходимо да доказвате целта на кредита. В тези случаи парите може да се ползват за текущи нужди, за ремонт, реконструкция, довършителни строителни дейности, обучение, почивка и други. При този вид кредити се вписва договорна ипотека. При наличие на собствен имот или имот на трето лице, което да го заложи, за да получите кредит се вписва договорна ипотека. Това разбира се е най-общо казано. Всеки един кредит трябва да се разгледа конкретно, за да може да се определи структурата на цялата сделка.

Ако по кредита се вписва договорна ипотека в деня на сделката при нотариус присъстват всички страни – кредитополучател, съдлъжници, ипотекарен длъжник и представител на банката. Собственика на имота дава съгласието си за учредяване на ипотека върху имота му.

След като ипотеката бъде учредена и се представи удостоверение за тежести, банката проследява вписването и спазването на условията за усвояване, след което усвоява кредита. Средствата от кредита се превеждат по сметка на кредитополучателя и той може да се разпорежда с тях.

Вписване на законна ипотека

Накратко казано при покупка на имот с кредит се вписва законна ипотека. Процесът по вписване на ипотеката и необходимите документи за това не се различава от вписване на договорна ипотека. Банката подготвя молба за вписване в нейна полза ипотека.

След учредяване на ипотеката банката превежда директно на продавача дължимата сума. Кредитополучателят не може да се разпорежда със суми от кредита, тъй като финансирането е целево.

Без значение какъв вид ипотека се вписва е важно да знаете какви са Вашите ангажименти за осигуряване на необходимите документи, какви такси следва да платите и какви задължения произлизат от учредяване на ипотека върху имота. Запознайте се с всички изготвени документи – договор за кредит, ипотеката и всички свързани документи. Коментирайте с нотариуса всички неясни точки по ипотеката, а с банката текстовете в договора за кредит. Направете сравнение между одобрените параметри и проекта на договора за кредит и ипотеката.

За да бъдете сигурни в това, което ще подпишете направете консултация с независим кредитен консултант. Подайте запитване в кредитния ни портал и ние ще Ви консултираме по всички въпроси в целия процес до получаване на кредита. Ще Ви помогнем в договарянето на изгодни условия.

Вижте още

Прехвърляне на ипотека

Nina Dimitrova

Справки на кредит

admin

Ипотечни кредити от нефинансови институции

Nina Dimitrova