КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Учредяване на ипотека

Вписване на ипотека по кредит

Имате одобрен ипотечен кредит и следва вписване на ипотека? Интересувате се какъв е редът и изискванията за учредяване?

На първо място трябва да имате одобрение по кредита, което сте разгледали и сте съгласни с всички поставени условия. След одобрението потърсете проект на договора за кредит и разгледайте обстойно всички клаузи. Ако Ви е нужна допълнителна информация я изискайте от банката или се консултирайте с независим кредитен консултант. До подписване на договора всички неясни условия трябва да бъдат уточнени, за да сте спокойни, че подписвате договор, който няма да нарушите или да Ви затрудни в изпълнението.

Друг важен момент е наличие на всички документи за имота предмет на обезпечение и тяхната изрядност. Ако не може да се установи собствеността или има разминаване в данните на имота в различните документи, следва да набавите всичко необходимо. Без ясен статут и коректни документи не може да се изповяда сделка.

Кога се вписва законна ипотека?

Накратко казано законната ипотека се вписва при покупка на имот. Има редица специфики, но е достатъчно да разполагате с нужните документи и ще си спестите време и нерви. Ако всичко е изрядно и няма други тежести върху имота, то след одобрение на кредита може да се фиксира ден за покупко-продажба и вписване на ипотека. Продавач и купувач подписват нотариалния акт за покупко-продажба, а банката е подготвила молба за вписване на ипотека след придобиване на имота от купувача. Всички документи се внасят в служба по вписванията от нотариуса. След като се потвърди вписването и всички условия по договора за кредит са изпълнени, се усвоява кредита. Банката превежда дължимата сума на продавача.

Изискване за учредяване на договорна ипотека

И при този вид ипотека е необходимо наличието на изрядни документи за имота, който ще бъде заложен в полза на банката. Изяснен статут и собственост и коректни данни във всички документи.

След одобрение на кредита се изготвя проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека. Същият се съгласува между банката и нотариуса. Разгледайте проекта и Вие, за да сте запознати какво следва да подпишете в деня на сделката.

Ипотеката се подписва от всички собственици на имота и участници в кредита. Представител на банката също подписва документа, а нотариусът прави заверката. Така оформени нотариусът ги внася в Агенция по вписванията. В зависимост от срока, който сте избрали се издава удостоверение за тежести. В него фигурират всички вписвания за имота. Ако има вписани и други ипотеки и наличието им не е уточнено предварително, може да се провали сделката. Банката отпускаща кредита трябва да бъде единствен заложен кредитор. Не се допуска наличие на други тежести освен, ако не е специфична сделка и всичко да е уточнено и одобрено предварително.

Бъдете много внимателни, когато Ви предстои да учредите ипотека. Вписването е свързано с много разходи и бъдещи ангажименти за Вас като кредитополучател. Затова трябва не просто да приемете условията, които Ви предлага банката, а да договорите подходящи и изгодни за Вас. Ние ще Ви помогнем след като отправите запитване в сайта ни. Ще се свържем с Вас, ще обсъдим необходимостта от кредит и ще Ви представим условията на всички банки. Заедно ще изберем най-изгодните условия. Освен това, ще Ви консултираме напълно безплатно.

Вижте още

Кредит преди и по време на брака

Nina Dimitrova

Прехвърляне на ипотека

Nina Dimitrova

Минимален доход за ипотечен кредит

Nina Dimitrova