КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Учредяване на ипотека

Вписване на ипотека по кредит

Имате одобрен ипотечен кредит и следва вписване на ипотека? Интересувате се какъв е редът и изискванията за учредяване?

На първо място трябва да имате одобрение по кредита, което сте разгледали и сте съгласни с всички поставени условия. След одобрението потърсете проект на договора за кредит и разгледайте обстойно всички клаузи. Ако Ви е нужна допълнителна информация я изискайте от банката или се консултирайте с независим кредитен консултант. До подписване на договора всички неясни условия трябва да бъдат уточнени, за да сте спокойни, че подписвате договор, който няма да нарушите или да Ви затрудни в изпълнението.

Друг важен момент е наличие на всички документи за имота предмет на обезпечение и тяхната изрядност. Ако не може да се установи собствеността или има разминаване в данните на имота в различните документи, следва да набавите всичко необходимо. Без ясен статут и коректни документи не може да се изповяда сделка.

Кога се вписва законна ипотека?

Накратко казано законната ипотека се вписва при покупка на имот. Има редица специфики, но е достатъчно да разполагате с нужните документи и ще си спестите време и нерви. Ако всичко е изрядно и няма други тежести върху имота, то след одобрение на кредита може да се фиксира ден за покупко-продажба и вписване на ипотека. Продавач и купувач подписват нотариалния акт за покупко-продажба, а банката е подготвила молба за вписване на ипотека след придобиване на имота от купувача. Всички документи се внасят в служба по вписванията от нотариуса. След като се потвърди вписването и всички условия по договора за кредит са изпълнени, се усвоява кредита. Банката превежда дължимата сума на продавача.

Изискване за учредяване на договорна ипотека

И при този вид ипотека е необходимо наличието на изрядни документи за имота, който ще бъде заложен в полза на банката. Изяснен статут и собственост и коректни данни във всички документи.

След одобрение на кредита се изготвя проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека. Същият се съгласува между банката и нотариуса. Разгледайте проекта и Вие, за да сте запознати какво следва да подпишете в деня на сделката.

Ипотеката се подписва от всички собственици на имота и участници в кредита. Представител на банката също подписва документа, а нотариусът прави заверката. Така оформени нотариусът ги внася в Агенция по вписванията. В зависимост от срока, който сте избрали се издава удостоверение за тежести. В него фигурират всички вписвания за имота. Ако има вписани и други ипотеки и наличието им не е уточнено предварително, може да се провали сделката. Банката отпускаща кредита трябва да бъде единствен заложен кредитор. Не се допуска наличие на други тежести освен, ако не е специфична сделка и всичко да е уточнено и одобрено предварително.

Бъдете много внимателни, когато Ви предстои да учредите ипотека. Вписването е свързано с много разходи и бъдещи ангажименти за Вас като кредитополучател. Затова трябва не просто да приемете условията, които Ви предлага банката, а да договорите подходящи и изгодни за Вас. Ние ще Ви помогнем след като отправите запитване в сайта ни. Ще се свържем с Вас, ще обсъдим необходимостта от кредит и ще Ви представим условията на всички банки. Заедно ще изберем най-изгодните условия. Освен това, ще Ви консултираме напълно безплатно.

Вижте още

Ипотечен кредит на Акт 15

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит на Акт 14

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за текущи нужди

Nina Dimitrova