КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити Рефинансиране

Прехвърляне на ипотека

Как се прехвърля ипотека?

Може ли да се направи прехвърляне на ипотека и какъв е желаният ефект? Трябва да е ясно каква е целта при искане за прехвърляне на ипотека. Важно е да се уточни за какво точно става въпрос – рефинансиране, прехвърляне върху трето лице или върху друг имот.

Как може да се прехвърли ипотека на трето лице?

Ако имате вписана ипотека, но поради някаква причина се налага да бъде прехвърлена върху друг, то най-добрият вариант е да обсъдите възможността с банката кредитор. Трябва да е ясна причината, която поражда подобно искане, защото при липса на основание банката няма да одобри каквато и да е промяна, тъй като не желае да завишава риска по експозициите си.

В случай, че имате основание, то трябва да имате предвид, че за да бъде прехвърлена ипотека върху друго лице, трябва да се направи пълен анализ, както при отпускане на кредита Ви. Ще бъдат разгледани доходите, задлъжнялостта и кредитната история на лицето, което предлагате да поеме дълга. След положителна оценка ще може да се извърши и реалното прехвърляне.

Трябва да уточните и разходите по подобно действие за чия сметка ще бъдат. За банката това е предоговаряне на условия по кредита, за което се дължи такса. Също така трябва да бъдат заплатени и съответните нотариални такси за извършване на промяната. Уточнете всички разходи.

Как се прехвърля ипотека върху друг имот?

Имотът, върху който искате да прехвърлите ипотеката трябва да отговаря на всички изисквания, които има банката по отношение на обезпечението. Задължително ще се направи пазарна оценка от експерт оценител, за да се определи стойността му и да може да се уточни достатъчността на обезпечението. Ако оценката не е достатъчна, за да обезпечи кредита, то със сигурност ще трябва да помислите за допълнително обезпечение. Подобна промяна на обезпечение води до по-голям риск за банката и няма да бъде разрешено експозицията да е необезпечена.

Освен това имотът ще бъде проверен за наличие на тежести. Ако се окаже, че има вписани и незаличени ипотеки ще трябва да се предприемат съответните действия за заличаването им. Банката ще провери имота, ще разгледа всички документи и след наличие на пазарна оценка ще може да вземе решение дали да го приеме като обезпечение.

Заличаването на действащата ипотека на имота, който към момента е обезпечение може да се извърши след вписване на ипотека върху новопредложения имот и удостоверяване на вписването. Ако имате конкретни срокове, които искате да спазите ще трябва да предвидите по-дълъг период, тъй като промяната на обезпечение изисква повече време.

Може ли да се прехвърли ипотека в друга банка?

Прехвърлянето в друга банка обикновено се случва при рефинансиране на ипотечен кредит. За да направите рефинансиране трябва да се убедите, че ще получите по-добри и изгодни условия. Само така може да постигнете ефект. Калкулирайте всички разходи, които ще имате и сравнете условията по кредитите.

Подайте запитване в сайта ни и ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с теглене на кредит и учредяване на ипотека. Ще Ви помогнем да вземете най-доброто решение без да поемате излишни рискове.

Вижте още

Кредит за 1 ден

admin

Фирмени кредити

admin

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Nina Dimitrova