КРЕДИТ 24/7
Информация Кредити с обезпечение имот

Преструктуриране на кредит

Преструктуриране на кредити е отлично решение за хората, които имат проблеми с плащането на дълговете си. Един преструктуриран заем, който обединява няколко различни вида задължения с различни погасителни планове е изгодно решение. Ако не преструктурирате вашите задължения, ще ви се наложи да плащате няколко вноски на месец, които ще изискват значителни средства от бюджета ви.

преструктуриране на кредити

Това може да формира голяма сума, която може да бъде трудна или дори непосилна за плащане. Обединяването на различните ви задължения от един или повече заемодатели означава, че сметките ви ще се предоговорят и следователно ще се определя нова месечна вноска. Резултатът ще бъде един единствен кредит, който да можете да изплащате без проблеми.

Обединяване на кредити

Преструктурирането на вашите заеми представлява комбиниране на няколко кредита в един. Иначе казано, консолидиращият кредит е услуга, при която една банка съчетава няколко финансови задължения на клиента в един заем. Така се подписва нов договор. Тъй като заемът е по-висок, срокът за погасяване също е по-дълъг. Това означава, че месечните вноски са по-ниски от сумата на месечните вноски на няколко взети под внимание кредити. Това е голям плюс, защото е по-лесно да се изплати такова задължение. От друга страна, в крайна сметка трябва да платите повече, защото такъв кредит се изплаща за по-голям период от време. По-дълъг срок на кредитиране означава, в крайна сметка, загуба за клиента. Но това е съзнателен избор – по-добре е да се изплащат кредити по-дълго, отколкото да не могат да бъдат изплатени поради трудното финансово положение.

Трябва обаче да се помни, че заем за консолидация не се предоставя на всички желаещи. Банката проверява – както винаги – кредитните възможности и кредитоспособността на клиента. Проверява кредитната му история и едва тогава взема решение. Обикновено това се съпътства с положително становище, но има и случаи на отрицателни решения (отказ за консолидация). Понякога банките преценяват, че не могат да отговорят на молбата за консолидация, защото ви смятат за твърде рисков клиент.

Предимства на преструктурирането на кредити

Преструктурирането на кредити предоставя няколко предимства на кредитополучителите. Ето някои от тях:

  • Улеснява погасяването на задълженията чрез промяна на срока и размера на месечните вноски.
  • Позволява преговори с кредитора, за да се намали лихвеният процент.
  • Създава по-голяма гъвкавост при управлението на финансите.

Как да преструктурирате кредита си?

За да преструктурирате кредита си, следвайте следните стъпки:

  1. Консултиране с банката: Първата стъпка е да се свържете с банката, от която сте взели кредита. Попитайте за възможностите за преструктуриране и какви документи са необходими.
  2. Преглед на опциите за преструктуриране: Разгледайте различните опции за преструктуриране, предлагани от банката. Това  включва удължаване на срока на кредита, промяна на лихвения процент или комбинация от тези фактори.
  3. Подготовка на необходимата документация: Съберете необходимите документи за преструктурирането на кредита. Това може да включва данни за доходите ви, финансови отчети и други доказателства за финансовата ви ситуация.
  4. Подаване на заявление за преструктуриране: Подайте заявление за преструктуриране на кредита си в банката. Предоставете цялата необходима информация и документация и следвайте инструкциите на банката.

Преструктурирането на кредити може да бъде полезно средство за преодоляване на финансови затруднения. Обърнете се към банката си и се консултирайте с тях относно възможностите за преструктуриране.

Вижте още

Какво е ипотечен кредит?

Nina Dimitrova

Кредит за докторанти

admin

Кредит срещу обезпечение

Nina Dimitrova