КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Предварително одобрение за ипотечен кредит

Предварително одобрение – възможно решение

Търсите да закупите имот, но ще може ли да финансирате покупката с ипотечен кредит? Често пъти този въпрос е на първо място, когато искаме да станем собственици на недвижим имот. Ако намерите първо жилището, което искате да придобиете се питате дали ще може да получите нужното финансиране. Възможно решение на подобен въпрос е кандидатстване за предварително одобрение.

Какво включва предварителното одобрение?

На базата на доходите банката одобрява лимит за ипотечен кредит. Разглеждат се единствено доходите и на базата на тях се определя размера на кредита, който може да бъде отпуснат. По този начин предварително сте наясно до каква сума да търсите имот, който да закупите. Със сигурност обратната ситуация, в която сте намерили имот, искате да го купите, но не може да получите такъв размер кредит е доста неприятна.

Предварителното одобрение дава известно спокойствие, че отговаряте на изискванията на банката по отношение на доходи и кредитоспособност и ще бъдете кредитирани. Тогава по-лесно бихте могли да търсите подходящия имот.

След като се спрете на конкретно жилище, банката прави цялостна оценка на имота – и документална, и пазарна. Анализира се обезпечението и неговата достатъчност. При условие, че и обезпечението отговаря на изискванията, то може да се пристъпи към окончателно одобрение на искания кредит.

При какви условия се прави предварително одобрение?

Когато отправите искане за предварително разглеждане ще получите и съответните ценови параметри по сделката. Това, обаче не означава, че не могат да претърпят промяна. Едно предварително одобрение е валидно 2 до 3 месеца. Ако в този период ценовите условия на банката се променят, то тази промяна ще се отрази и на параметрите по кредитите с предварително одобрение. За подобно одобрение не се подписва договор, което означава, че условията търпят промяна.

Разбира се, може да договорите индивидуални условия, които да са дори по-добри от действащите. Това е възможно, когато рисковият профил е подходящ и банката е склонна да предоставя по-благоприятни условия по отпусканите кредити.

Предварително одобрение като алтернатива

Не всички банки предлагат подобна възможност. Ако искате да се възползвате от предварително разглеждане и одобрение трябва да проучите към кои банки може да се насочите. За разглеждането на документите, анализа и решението не се дължат такси. Така, че разгледайте възможностите, договорете условия и кандидатствайте в банката, която дава най-подходящи цялостни условия. Важно е не само да получите одобрение на лимит, но и при какви допълнителни условия и изисквания от страна на банката.

В цялото начинание ние ще Ви бъдем изключително полезни. Заявете консултация в сайта ни и ще Ви съдействаме напълно безплатно. Ще Ви помогнем да договорите най-добрите индивидуални условия по ипотечен кредит и ще Ви консултираме по всички въпроси по време на разглеждане и одобрение на кредита и до финализиране на сделката.

Вижте още

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Жилищен кредит с ипотека

Nina Dimitrova

Възрастова граница за ипотечен кредит

Nina Dimitrova