КРЕДИТ 24/7
Бързи кредити Информация

Пари за безработни

Заем за неработещи се предлага от някои банкови и небанкови компании у нас. Липсата на официален документ, с който да докажем, че получаваме доход по трудов договор може да се окаже сериозна спънка за получаването на кредит, когато се намираме в затруднено финансово положение.

Кой има право на пари за неработещи?

Когато кандидатствате за кредит за безработни (особено, ако искате да получите парите бързо), е добре да знаете, че имате право на кредит за безработни, ако сте в определено положение. То може да е свързано със ситуации като:

  • Нямате работа, но получавате пари от други източници (напр. обезщетение за безработица от Бюрото по труда, издръжка и др.);
  • Теоретично нямате работа, но на практика работите без трудов договор, т. е. „на черно“;
  • Реална липса на заетост (нямаме работа);
  • Работите в чужбина, но нямате документи, потвърждаващи колко печелите.

Ако нямате работа и искате да кандидатствате за заем за безработни, то за кредитната компания всички тези неща са важна информация, която може да определи дали да ви бъде предоставен заем. Друго важно нещо, което може да предложите на фирмата за  кредити е извлечение от банковата ви сметка. В този случай то е доказателство, че разполагате със събрани пари. Това може да потвърди, че ще можете да изплатите заема, за който кандидатствате.

Заемът при безработица е насочен към хора, които, или не могат да представят писмено  удостоверение за доходите си или са безработни. Това е един от най-лесните начини да получите кредит, тъй като повечето небанкови институции не изискват доказателство за заетост.

И така, безработно лице, което няма редовен доход, може да кандидатства за кредит, но това дали ще получи одобрение, зависи индивидуално от конкретния клиент (кредитна история, възможност да го погаси и т. н.) и от условията на кредитната компания.

Вижте още

Продажба на имот с ипотека

Nina Dimitrova

Кредити с бързо одобрение

admin

Процедура при запор на заплата

admin