КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Изготвяне на оценка на имот за ипотека

Задължително ли е необходима пазарна оценка и каква е нейната роля? Без наличието на пазарна оценка не може да бъде извършен пълноценен анализ на искането. Преди всичко останало обаче, трябва да сте избрали банка и оферта за кредит. Не предприемайте стъпки за извършване на оценка, тъй като всяка банка има конкретна политика по отношение на обезпеченията и правила за изготвяне на оценките.

Така, че след като е ясно кой ще е имотът, който ще обезпечи кредита, следва да уточните с банката кога ще се извърши оценката и какво е необходимо от Ваша страна. Обикновено всяка банка работи с няколко оценителски бюра. Банката възлага по служебен ред изготвянето на оценката, а кредитоискателят заплаща съответната такса.

Как да получите необходимата пазарна оценка?

За да се извърши оценката е необходимо да представите нотариален акт на имота. Ако разполагате с актуални скица и данъчна оценка също е добре да бъдат представени. В случай, че не може да ги осигурите това няма да попречи за изготвяне на оценката. Експерт оценителят прави оглед на имота и прилага снимков материал. Оценката се изготвя в рамките на 3 до 5 дни.

След като оценката е готова, оценителя я изпраща на банката по служебен ред, като кредитоискателят също получава екземпляр. С наличието на пазарната оценка може да се стартира и процеса по разглеждане на документите. Така, че може да използвате времето до изготвяне на оценката за набавяне на всички необходими документи. От изключително значение е цената на имота, тъй като на тази база ще се определи и размерът на кредита. За да сте ориентирани за това каква е очакваната цена, разговаряйте предварително с оценителя. Обсъдете възможностите за оценка на предстоящите бъдещи подобрения и как това би се отразило на текущата оценка. Разбира се, от значение са и доходите, но всяка банка съблюдава обезпечеността.

Много е важно да изберете подходящата оферта за ипотечен кредит. Ако Ви е необходима по-голяма сума, то следва да изберете оферта с висок процент на финансиране.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви представим офертите на всички банки, като заедно ще изберем най-добрата. Ще Ви съдействаме и консултираме напълно безплатно по всички въпроси свързани с теглене на кредита.

Вижте още

Минимален доход за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Изисквания за ипотечен кредит

admin

Лихви по ипотечни кредити

Nina Dimitrova