КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Кредит преди и по време на брака

Жилищен ипотечен кредит преди брака

Как се решава въпросът с жилището придобито преди или по време на брака в случай на раздяла? Казусите са много и ситуациите са различни. Всеки един случай е специфичен, както и исканията на кредитополучателите, когато сте стигне до решаване на въпроса с кредита и жилището. За всяка конкретна ситуация може да потърсите съвет от адвокат или да коментирате възможностите с банката. Важно е да излезе и съдебното решение, тъй като в него ясно ще бъдат определени правата и задълженията на двамата партньори.

Важно е да се уточни кога е изтеглен кредита и закупено жилището – преди или по време на брака. Това е от съществено значение. Също така, кой от двамата е погасявал месечните вноски. Ако е единият от съпрузите, а в последствие жилището остане при другия, то може да се иска възстановяване на вложените средства в погасяване на кредита.

В случай, че кредитът е изтеглен преди сключването на граждански брак, то жилището и кредита са само на единия партньор. При придобиване по време на брака вече става въпрос са семейна имуществена общност. Ситуациите са различни и затова и начините на изплащане на кредита след развод може да бъдат много различни и индивидуални. Всичко зависи от решението на съда и от взаимоотношенията на съпрузите.

Когато кандидатствате за ипотечен кредит и сте семеен, то задължително и двамата съпрузи участват в договора за кредит – като кредитополучател и съдлъжник. Всяка една банка задължително включва и двамата. От това правило не се правят изключения. Ако сте несемеен трябва да го докажете с удостоверение за гражданско състояние. Няма вариант да избегнете участието на партньора, ако сте сключили граждански брак.

 

Вижте още

Какво е рефинансиране на кредит?

admin

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova

Кредит за ученици

admin