КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Как се купува апартамент с ипотека?

Как може да се направи покупка на ипотекирано жилище?

Ако сте харесали жилище и знаете предварително, че върху него има вписана ипотека, то си задавате въпроса „Може ли да се прехвърли имот с ипотека?“. При този вид сделки особеното е не само наличието на ипотека, но трябва да се огледа сделката като цяло. Важно е каква е причината върху имота да има вписана ипотека и може ли да бъде вдигната. Освен това, въпросът с доказване на доходите и кредитоспособността е валиден и при този вид сделки. С други думи, не е важно само как може да се придобие вече ипотекиран имот. Банките имат механизми и са отработвали финансирането на ипотекирани имоти. Това не би ги затруднило, тъй като всяка една банка има своя процедура, която следва и спазва.

Възможно ли е закупуване на апартамент с ипотека?

На първо място трябва да сте наясно отговаряте ли на изискванията на банката по отношение на доходите, кредитоспособността и кредитната история. Ако покривате всички критерии, то следва да се информирате какъв процент финансират банките при купуване на апартамент с ипотека и какво е изискването за самоучастие.

Друг важен момент е оценката на имота. С какъв процент се намалява от банката и ще бъде ли достатъчна. Какво е изискването за обезпеченост – 100% или задължително 120%, както и възможни ли са изключения от правилото. Отговорът на тези въпроси ще определи и необходимостта от допълнително обезпечение, който въпрос не е за пренебрегване.

Покупка на апартамент с ипотека – важно

Проверете имота в имотния регистър, за да сте сигурни за вписаната ипотека. Трябва да е ясно при какви условия може да бъде заличена. Има значение дали купувате апартамент, който е закупен от продавача с ипотечен кредит или става въпрос за придобиване на имот от частен съдебен изпълнител, т. е. придобит имот с кредит, който в последствие не е погасяван. Разликата е в процедурите, които трябва да се спазят в двата случая и времето, което ще е необходимо, за да се финализира сделката.

За вас като купувачи най-важно е сделката да бъде максимално изчистена. Така ще сте сигурни, че няма да възникне проблем в процеса на придобиване на имота. Когато става въпрос за придобиване на апартамент с ипотека удачен вариант е ползването на ипотечен кредит, тъй като финансиращата банка ще опусне кредита след като се увери, че цялата документация е коректна и точна и няма да възникнат усложнения.

Какви са стъпките за покупка на имот с ипотека?

Процесът по одобрение на кредита е идентичен с тази разлика, че банката е информирана за наличието на ипотека върху имота и ще съобрази структурата на сделката с това обстоятелство. В договора за кредит ясно ще бъде записано кога и при какви условия ще бъдат усвоени суми от кредита, както и как ще бъде спазен ангажиментът за вдигане на ипотеката.

Банката кредитор вписва втора по ред ипотека, което се удостоверява със съответното удостоверение от служба по вписванията. Усвоява се необходимата сума с цел погасяване на задължението въз основа, на което е учредена ипотеката и се предприемат стъпки от заложния кредитор, в чиято полза е първата ипотека за заличаването й. След заличаване се издава второ удостоверение за тежести от Агенция по вписванията, от което е видно заличаването.

Прехвърлянето на имот с ипотека отнема време. Така, че ако сте харесали ипотекиран вече недвижим имот, трябва да сте наясно, че ще е необходимо повече време, докато сделката се финализира и станете собственици.

Тегленето на кредит за придобиването на имот, който вече е ипотекиран има доста особености. Бъдете внимателни, когато договаряте сделката, както с продавача, така и с банката. Отправете запитване към нас и ние ще ви помогнем да получите най-добрата оферта за ипотечен кредит. Ще ви съдействаме в целия процес по покупката.

Често задавани въпроси

Процесът на кандидатстване за ипотечен кредит може да отнеме около 2 до 4 седмици, в зависимост от банката, сложността на сделката и финансовите показател, които анализира банката.
Купуването на апартамент с ипотека ви позволява да придобиете собствен имот, дори ако нямате достатъчно налични средства.
За да изберете подходящата банка, разгледайте различните предложения на пазара. Сравнете лихвените проценти, таксите и условията за кредитиране. Прегледайте отзиви и препоръки от други клиенти, за да получите представа за надеждността и качеството на услугите на банката.

Вижте още

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova

Нотариални такси – ипотека

Nina Dimitrova

Отписване на ипотека

Nina Dimitrova