КРЕДИТ 24/7
Бързи кредити Информация

Как мога да проверя кредитната си история?

Проверка на кредитна история онлайн

Стъпките, за да си направите проверка на кредитната история, са няколко и са описани в специална Наредба. Всеки човек или фирма може чрез молба да потърси от Българска Народна Банка справка за своята кредитна история и да разбере към кои кредитори дължи заеми. В Централния Кредитен Регистър се съхранява цялата информация за всички български граждани и фирми.

Какви документи са необходими за проверка на кредитна история?

БНБ изпраща справката от регистъра след заплащането на съответната такса по сметка в банката едва след като й се представят всички задължителни документи:

 • заявление по образец. То се внася лично или от посредник, който е упълномощен с нотариално заверен документ. Може и по пощата, но подписа следва да бъде заверен от нотариус.
 • документ за самоличност (лична карта или паспорт).
 • документ за предварително платена такса, чиято сума зависи от периода, за който се изисква справката – до 7 работни дни, до 24 часа или до 4 часа. Добре е да се знае, че всеки има право на безплатна справка веднъж в годината като срока е 14 дни.
 • Справката за кредитна задлъжнялост се получава в писмен вид. Могат да я получат отново само заявителя или упълномощеното от него лице.
 • Ако човек желае, тя може да се получи с обратна разписка по пощенски път на посочения адрес. Този официален документ засега не може да пристигне по имейл или факс.

Каква информация се съдържа за нашия кредитен статус?

Справката за задлъжнялост от ЦКР се състои от актуални и минали данни за вашия статус. В нея се включва информация от последния месец, какъв е типа на заема, дали сте имали просрочия, колко време остава до падежа, какъв е погасителния период на заема, закъснения по активни и изплатени вече задължения пет години назад и нови одобрени заеми.

Когато се констатира неточност, тя следва да се коригира навреме. Всяко физическо или юридическо лице трябва да се свърже с банката или кредитната компания, към която фигурира несъответстващо на истината задължение. След като се подаде писмено заявление, то финансовата организация ще промени сгрешената информация.

Защо е важно да проверяваме кредитната си история?

Проверката на кредитната история е от съществено значение поради няколко причини. Първо, това ни позволява да следим и контролираме нашата финансова репутация. Ако има неточности или грешки в нашия отчет, можем да ги открием и коригираме навреме.

Второ, проверката на кредитната история ни помага да бъдем информирани за нашата финансова позиция. Това ни позволява да оценим своите възможности за получаване на нови кредити или заеми.

Накрая, имайки представа за състоянието на нашата кредитна история, можем да предприемем мерки за подобряване на финансовото си положение и изграждане на добра кредитна репутация.

Какво да правим, ако открием грешки?

При преглед на отчета за кредита може да открием грешки или неточности, които трябва да се коригират. Ето няколко стъпки, които можем да предприемем, ако открием такива проблеми:

 1. Свържете се с кредитната агенция: Ако забележим грешки или неточности, трябва да се свържем със съответната кредитна агенция и да предоставим документация, която потвърждава правилната информация. Те ще прегледат нашата жалба и ще извършат корекции при необходимост.
 2. Коригиране на грешките: След като кредитната агенция потвърди грешката, те трябва да я коригират в нашия кредитен отчет. Важно е да следим процеса и да проверим дали грешката е била отстранена.
 3. Заявка за преразглеждане: Ако не сме съгласни с решението на кредитната агенция, можем да поискаме преразглеждане на нашата жалба. Това обикновено изисква допълнителна документация и обърнато внимание към случая.

Управление на кредита и изграждане на добра кредитна история

Управлението на кредита е важна част от поддържането на добра кредитна репутация. Ето някои полезни съвети за успешно управление на кредита:

 1. Плащайте навреме: Редовните и своевременни плащания са от съществено значение за поддържане на добра кредитна репутация. Създайте си система за напомняне и се уверете, че изпълнявате плащанията си в срок.
 2. Избягвайте прекомерната употреба на кредита: Опитайте се да не използвате целия си кредитен лимит.
 3. Мониторирайте отчетите си: Редовно проверявайте своите кредитни задължения и бъдете внимателни за всякакви промени или неточности. Това ви дава възможност да реагирате бързо при забелязване на проблеми.

Проверката на кредитната история е важен финансов инструмент, който ни помага да поддържаме контрол върху нашите финанси и да изграждаме добра кредитна репутация. Чрез редовна проверка на нашия кредитен отчет и правилно управление на кредита ние можем да се уверим, че сме финансово отговорни и имаме достъп до кредитни възможности в бъдеще.

Вижте още

Изисквания за кредитна карта

Nina Dimitrova

Кредит до 800 лв.

admin

Кредити за възрастни

admin