КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Какво е ипотечен кредит?

Отпускане на кредит с ипотека – важни особености

Ще кандидатствате за ипотечен кредит и Ви трябва повече информация за този вид кредити? Ипотечният кредит не е просто отпускане на определена сума пари срещу ипотекиране на имот. За да получите искания кредит трябва да отговаряте на условията на банките. Преди да търсите оферти се запознайте с основните изисквания, за да сте подготвени, когато банката потърси допълнителна информация, за да Ви предостави оферта. На кратко ще обърнем внимание на най-важните показатели, които анализира банката, за да одобри едно искане.

  • Задлъжнялост – изчисляват се всички месечни задължения по кредити, лизинги и вноската по искания кредит и се съпоставят с чистия месечен доход. Всяка банка има определен максимален процент на задлъжнялост за кредитоискателя, който не трябва да се надвишава. В случай, че задлъжнялостта е висока, то банката или ще намали размера на искания кредит или може да откаже искането. Това трябва да бъде предварително обсъдено, за да не попаднете в непредвидена ситуация;
  • Доказване на доходите – доказване на доходите със съответните документи. Някои банки приемат и допълнителни доходи, които също трябва да бъдат доказани;
  • Чисто кредитно досие – отлична кредитна история без допускане на закъснения;
  • Самоучастие – осигуряване на собствени средства в сделката. Самоучастието е задължителен елемент. Офертите са различни, но по принцип се изисква 20%, като са възможни определени изключения;
  • Обезпечение – кредитът трябва да бъде напълно обезпечен. Ако предложеният за обезпечение имот е с недостатъчна стойност, следва да осигурите допълнително обезпечение.

Всеки един от изброените елемента е съществен и от определящо значение за одобрение на кредита. Възможно е да бъдат допуснати изключения, но не трябва да разчитате на това, тъй като не е ясно дали ще бъде одобрено от съответния орган. Още повече, ако разчитате на изключения по сделката е възможно да получите друго не толкова подходящо условие за сметка на одобрено изключение.

Предварително ще Ви консултираме по всички въпроси и ще Ви помогнем да договорите най-добрите условия за кредит. Отправете запитване и ще Ви съдействаме във всеки един етап от отпускане на кредита.

Какво е ипотека на недвижим имот?

Вписване на обезпечение в полза на банката кредитор представлява ипотеката. След одобрение на кредита следва подписване на договора за кредит с всички съпътстващи документи. Едновременно с това се подготвя и нотариалният акт за вписване на ипотека. В зависимост от това какъв вид ипотека ще се вписва по кредита се оформят и съответните документи:

  • При вписване на договорна ипотека се оформя и подписва нотариален акт за договорна ипотека;
  • При вписване на законна ипотека се подготвя нотариален акт за покупко-продажба на имота и едновременно с това се оформя и молба за вписване на ипотеката.

При всеки вид ипотека има определени особености, които се съблюдават от банката. Задължително изискайте подготвените документи за ипотека, за да се запознаете предварително с тях. Направете консултация с кредитен консултант, за да сте сигурни какво ще подписвате. Обсъдете всички клаузи по договора и условията в ипотеката.

По отношение на ипотеката банката изисква да бъде вписана първа по ред в нейна полза. Ако се окаже, че има и друга ипотека и това не е било известно при одобрение на кредита, то няма да допусне усвояване на кредита.

Единствено в случаите на рефинансиране на ипотечен кредит е допустимо банката кредитор да впише поредна ипотека, да усвои сума от кредита с цел погасяване на задължението, за което е вписана първа по ред ипотека. След погасяване на съществуващия кредит следва заличаване на ипотеката и по този начин рефинансиращата банка ще остане първи по ред заложен кредитор. Подобен тип усвояване е специфичен и е възможен само при рефинансиране на експозиция.

Ако имате въпроси по отношение на ипотеката и начина на вписване, отправете запитване към нас. Ние ще Ви помогнем да получите подходяща оферта за финансиране и ще Ви консултираме във всеки един етап до получаване на необходимият кредит.

Вижте още

Какво е рефинансиране на кредит?

admin

Заявка кредит срещу ипотека

admin

Бързи потребителски кредити

admin