КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит при развод

Какво се случва с ипотечния кредит в случай на развод? Разводът освобождава ли от отговорност?

Споделената отговорност за дългове се освобождава чрез разделяне на собствеността, т. е. популярната подялба. Обикновено се използва в ситуации, при които има голямо различие в доходите между съпрузите, което улеснява разделянето на имуществото в случай на развод. Освен, ако разпоредбите на договора не предвиждат друго, той се разделя пропорционално на приноса на всяко от лицата.

Подялбата се прилага и в ситуации, когато един от съпрузите извършва рискови бизнес начинания и поема многобройни задължения. Разделянето на имуществото означава, че той отговаря за тяхното изплащане само с личното си имущество. Вземанията няма да бъдат събрани от другия съпруг, което позволява да се защитят част от финансовите ресурси на семейството.

 

Ипотечен заем след развод

В случай на развод, трябва да се споразумеете за условията за по-нататъшно погасяване на задължението възможно най-скоро и след това да се свържете с банката и да подпишете приложение към договора за кредит. Трябва да се отбележи, че заемодателят може да прецени, че предложеният обхват на отговорността на едно от лицата е твърде голям спрямо доходите му. След това трябва да потърсите решение, което да задоволи всички заинтересовани страни.

 

Подписването на анекс към договора за кредит е особено важно. Договореностите между страните трябва да обхващат не само въпросите за отговорността за погасяване на задължението, но и правото да се използва имуществото, за което е взето. Най-добре е да разрешите всички имуществени въпроси наведнъж, за да не се връщате към трудни разговори по-късно.

Нека отбележим, че няма пречки заемът да бъде изплатен съвместно от бившите съпрузи. Това, обаче е малко рисковано решение, защото някой от хората може да забрави да уреди частта си от вноската или ще изпадне във финансови проблеми и няма да може да изпълни уговорките. Междувременно банката няма да пита кой е виновен, а ще започне да събира солидарно дълговете от всеки един.

Какво става в случай на непогасяване на заема?

Тегленето на кредит от съпрузите съвместно позволява да се получат по-благоприятни финансови условия. Трябва, обаче да знаете, че разводът, дори с вината на една от страните, не освобождава нито една от тях от отговорност за плащане на задължението. Ако вноските не бъдат платени навреме, банката ще започне изпълнително производство срещу всяка една от страните. Следователно е необходимо да се постигнат взаимни договорености възможно най-скоро и да се получи одобрението им от банката под формата на приложение към договора за заем.

 

СРАВНИ КРЕДИТИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

МНЕНИЯ

 

Често задавани въпроси

Напълно безплатно може да сравните всички наши предложения и без нужда от регистрация!
Размера на отпусната сума зависи политиката на избраната от вас кредтитна компания, от вашата кредитна история, възможността да докажете постоянен доход и др.
Спестявате време! Лекотата за избор и кандидатстване за кредит.
Ние не сме банка или кредитна компания. Ние сравняваме кредитни продукти като бързи кредити, кредитни карти , потребителски заеми, ипотечни кредити и др.

Вижте още

Договорна или законна ипотека?

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит калкулатор

admin