КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – какво трябва да знаем?

Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит?

Ще теглите ипотечен кредит и се интересувате от важните особености при отпускане на кредита? Ако търсите ипотечен кредит ще видите много примамливи оферти с ниски лихвени проценти. В офертите не фигурират детайлите и всички условия, за да може да се прецени до колко една оферта е изгодна. Не е достатъчно да знаете само лихвата.

На какво да обърнете внимание?

Процент на финансиране и определяне размера на кредита – обикновено банките финансират между 70 и 90% от пазарната оценка на имота. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от банката и се заплаща от кредитоискателя. Всяка банка работи по различен начин при оценяване на обезпеченията. Някои банки имат оценители и технически лица, които правят оценките. Други банки са възприели подхода за оценка от външно оценителско бюро. Тези банки не работят с всички лицензирани оценителски агенции. Затова, когато дойде моментът за оценка на имота, банката ще организира огледа. Кредитоискателят заплаща дължимата такса. В рамките на предварително определен срок оценката се предоставя на банката. На базата на оценката и други показатели, които анализира банката се определя размера на кредита.

Съотношение дълг/доход – определени са конкретни стойности. Те не трябва да се превишават, тъй като се счита, че кредитоискателят ще се затрудни в обслужване на задълженията. Внимателно калкулирайте месечните плащания по кредити и лизинги и съобразете вноската по искания кредит. Всички задължения взети заедно отнесени към нетния месечен доход определя кредитоспособността. Изключително важен показател, на базата на който се взема решение да бъде ли отпуснат кредита.

Договор за покупко-продажба – клаузите на предварителния договор трябва да бъдат съобразени с факта, че имотът ще бъде придобит с кредит. Това обстоятелство трябва да бъде отбелязано в договора.

Обезпеченост на кредита – в случай, че обезпечението, което предоставяте е недостатъчно, то ще трябва да решите въпроса с допълнително обезпечение. Какво да бъде допълнителното обезпечение трябва да обсъдите с банката.

Поръчителство – необходим ли е поръчител по кредита и в какви случаи се изисква.

Срок на кредита – определянето на срока на кредита трябва да бъде съобразено с възрастта на кредитополучателят при изтичане на кредита. Това означава, че не всеки кредитоискател може да се възползва от максималния срок по ипотечните кредити. Срокът на кредита трябва да бъде съобразен с възрастта и да се определи кредитоспособността. Така ще може да се намери баланса между тях.

Цена на кредита

Лихва и такси – не на последно място са важни и ценовите условия. Уточнете всички такси по кредита. Важно е да знаете не само първоначалните такси, но и ежегодните. Те се начисляват върху остатъка по кредита. Също така и какъв е ангажиментът ви за актуализиране на пазарната оценка. Всяка година ли се подновява и какви такси се заплащат. Това е годишен разход, който не е за пренебрегване.

За да бъде отпуснат ипотечен кредит трябва да бъдат съобразени много особености и детайли. Искането трябва да бъде обмислено предварително, както и да бъдат направени нужните калкулации, за да получите искания размер кредит.

Как да изберем правилния ипотечен кредит?

При избора на правилния ипотечен кредит трябва да вземете предвид следните фактори:

  1. Лихва: Разгледайте различните варианти за лихвени ставки и изберете най-изгодната за вас.
  2. Срок на кредита: Разберете срока на кредита и как това ще повлияе върху месечните вноски и общата сума, която ще заплатите за имота.
  3. Допълнителни разходи: Вземете предвид и други разходи като застраховки и такси за обработка на кредита, които ще се добавят към общата сума.

Какви са рисковете, свързани с ипотечния кредит?

  1. Неплащане на вноските: Ако не успеете да погасите вноските, банката може да започне процедура за събиране на вземането си.
  2. Промяна в лихвената ставка: Ако имате ипотечен кредит с променлива лихва, промяната на пазарните условия може да доведе до увеличение на месечните вноски.

Заявете безплатна консултация в сайта ни и ние ще ви съдействаме по всички въпроси. Ще ви помогнем да получите най-доброто ценово предложение за ипотечен кредит. Ще ви окажем пълно съдействие до получаване на кредита.

Често задавани въпроси

Времето за одобрение на ипотечен кредит може да варира, но обикновено отнема няколко седмици. Това зависи от процесите на банката и от времето, необходимо за преглед на представените документи и оценка на имота.
Можете да изберете да погасявате кредита в рамките на определен срок с фиксирани месечни вноски, да изберете смесена схема със срок от фиксиран и променлив период или да изберете допълнителни плащания, за да намалите общата сума на кредита и срока за погасяване.
Ако не успеете да погасите вноските по ипотечния кредит, банката има право да започне процес на събиране на вземанията и реализиране на имота, който сте заложили. Това може да доведе до продажба на имота и покриване на неизплатената сума с получените средства.
Да, възможно е да рефинансирате ипотечния си кредит. Това означава да погасите съществуващия си кредит с нов кредит с по-изгодни условия, като по-ниска лихва или по-дълъг срок за погасяване.

Вижте още

Как се купува апартамент с ипотека?

Nina Dimitrova

Жилищен кредит за строителство

admin

Кредит за 1 ден

admin