КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за къща

Кредит за покупка на къща

Искате да живеете в къща и търсите вариант за финансиране на покупката? Банките отпускат кредити, както за покупка, така и за строеж на къща. Особени различия има по отношение на това, когато става въпрос за строеж, а не за покупка на вече изградена къща.

Ако вече сте харесали къщата, провели сте предварителни разговори с продавача и сте убедени, че това е желаното жилище, то трябва да намерите изгодна оферта за финансиране. В това начинание ще ви помогнем ние. Заявете онлайн консултация в сайта ни и ще обсъдим всички въпроси, ще представим офертите на всички банки и ще изберем най-добрата.

Кредит за къща – какво трябва да знаете?

  • Преди да сключите договора за покупко-продажба с продавача се уверете, че имотът не е ипотекиран. Задължително трябва да бъде без тежести или ако има такива трябва да е ясно защо има такива и кога може да бъдат вдигнати. Не само, че банката няма да може да ви финансира, но и вие трябва да сте сигурни, че имотът не е обременен.
  • Потърсете документите за имота и се консултирайте с избраната банка. Добре би било юрист на банката предварително да огледа документите. Така ще бъдете по-спокойни по отношение на собствеността.
  • Трябва да се направи актуална пазарна оценка съгласно изискванията на банката. Банката ще заяви изготвяне на оценката, а вие трябва да заплатите дължимата такса. Оценката се изготвя в рамките на 3 дни и е необходима, за да може да бъде разгледан кредита. Подайте искането за кредит, за да може банката да възложи оценката и докато тече срокът за изготвянето й, може да набавите и допълнителни документи, които не сте успели да подадете.
  • Покупката на къща се финансира от банката между 85-95% от пазарната оценка. Това е важно да го знаете, за да предвидите и самоучастието си.
  • Задлъжнялост – всяка банка има определени изисквания по отношение на доходите и задлъжнялостта, като този показател има голямо значение при вземане на решение за отпускане на кредита.
  • Кредитоискателят и участниците в кредита (съдлъжник, поръчител) трябва да имат изрядна кредитна история. Не се допуска финансиране при наличие на просрочия.

Всеки един детайл трябва да бъде преценен. Не трябва да търсите банка, която ще финансира покупката на къща, а банка, която ще ви финансира при най-изгодни условия. Подайте запитване и ще получите оферти от всички банки. Ще направим сравнение и ще изберем най-изгодната оферта.

Къща на село – покупка с ипотечен кредит

Независимо от местоположението на къщата може да кандидатствате за ипотечен кредит. Това къде се намира къщата има значение по отношение процента на финансиране и съответно пазарната оценка, която може да бъде дадена. Имоти в големите градове на страната се оценяват по един начин, а къщите на село с по-ниски стойности. Това каква ще е оценката не променя изискването за самоучастие. За купувача на имота по-скоро е важно да договори продажна цена близка до пазарната.

Относно ипотеката на селска къща няма особености. Достатъчно е да разполагате с актуални и коректни документи за имота. Ипотеката се учредява по местонахождение на имота. Нотариус по сделката може да посочите вие като банката ще се съобрази. Преди ипотеката се запознайте с всички документи, които следва да подпишете, както и уточнете дължимите такси.

Процес на получаване на ипотечен кредит

Когато сте приключили с подготовката и отговаряте на изискванията, можете да започнете процеса на получаване на ипотечен кредит за къща. Този процес включва следните стъпки:

Подаване на заявка и предварително одобрение

Първата стъпка е да подадете заявка за ипотечен кредит към избраната от вас финансова институция или банка. Те ще изискат попълването на конкретни формуляри и представянето на необходимите документи. След подаване на заявката, може да получите предварително одобрение, което ще ви помогне да разберете колко голям заем можете да получите.

Оценка на имота

Банката или финансовата институция ще извърши оценка на имота, който искате да закупите. Това им помага да определят стойността на имота и колко голям кредит могат да ви предоставят. Оценителите обикновено ще проверят състоянието на имота, местоположението му и други фактори, които могат да влияят върху стойността му.

Одобрение на кредита и сключване на договор

След оценка на имота и преценка на вашето искане, банката или финансовата институция ще ви уведоми за одобрението на ипотечния кредит. Тогава ще трябва да сключите договор за ипотечния кредит, който ще определя условията и задълженията на двете страни.

По всички въпроси заявете безплатна консултация в кредитния ни портал. Ще ви съдействаме да получите оферти от всички банки и лесно и бързо ще направим сравнение на условията, след което ще изберем най-подходящото предложение.

Често задавани въпроси

Обикновено се изискват потвърждение за стабилни доходи, които могат да гарантират възможността ви за изплащане на кредита. Ако нямате стабилни доходи, може да имате трудности при получаването на ипотечен кредит.
Периодът на погасяване на ипотечния кредит може да варира, но обикновено е между 15 и 30 години. Изборът на период зависи от вашите финансови възможности и предпочитания.
Да, имате възможност да рефинансирате своя ипотечен кредит. Това означава замяна на съществуващия кредит с нов кредит, обикновено с по-изгодни условия. Рефинансирането може да ви помогне да намалите месечните си вноски или да смените типа на лихвения процент.
Максималната сума, която може да се отпусне чрез ипотечен кредит, обикновено зависи от доходите на кредитополучателя и стойността на имота. В много случаи, банките предлагат до 80% от стойността на имота като кредит.
Кредитният рейтинг има голямо значение при одобрението на ипотечен кредит. По-високият кредитен рейтинг увеличава шансовете за одобрение на кредита и може да доведе до по-добри лихвени условия.
Разходите, свързани с ипотечния кредит, включват такси за оценка на имота, такси за одит, такси за обработка на искането, застраховки и други съпътстващи разходи. Точните разходи се определят от банката и специфичните условия на кредита.

Вижте още

Ипотечен кредит за парцел

Nina Dimitrova

Ипотека на недвижим имот

Nina Dimitrova

Минимален доход за ипотечен кредит

Nina Dimitrova