КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за апартамент или имот

Банков ипотечен кредит за апартамент

Как да изтеглите изгоден банков кредит за покупка на апартамент? Ако сте направили предварителни изчисления и сте разгледали пазара на недвижими имоти, то вече имате представа каква сума сте готови да платите, за да станете собственик на апартамент. В тези предварителни изчисления е добре да направите анализ и на възможностите за погасяване, т. е. каква месечна вноска по кредита няма да Ви затрудни.

Всичко това може да направим ние за Вас напълно безплатно. Заявете консултация с нас и ще Ви помогнем да изберете най-добрата оферта за ипотечен кредит за покупка на имот. Ще обсъдим всички въпроси и ще може да вземете информирано решение.

Какви са особеностите при теглене на ипотечен кредит за апартамент?

Когато разглеждате промоционалните оферти на банките ще видите, че кредитите се предлагат при облекчени условия. Това, обаче не означава, че се отпускат без да се направят съответните изчисления и да бъде оценен риска по кредита, както и профила на кредитоискателя. Дори напротив, спазват се всички процедури и процеси по отпускане на ипотечни кредити. За тази цел банките анализират следните основни елемента:

  • Кредитна история – кредитоискателят трябва да има „чиста“ кредитна история, без допускани закъснения;
  • Доходи – доходите трябва да бъдат доказани и достатъчни, за да се погасява кредита безпроблемно;
  • Задлъжнялост – трябва да бъде в приемливи граници, обикновено не повече от 50% спрямо дохода. Изключително важен показател, който анализират банките;
  • Самоучастие – изискването за участие в сделката със собствени средства обичайно е 20%;
  • Обезпеченост на кредита – при недостатъчност на обезпечението е необходимо да предложите и друго обезпечение, което да покрие изискванията на банката за минимум 100% покритие на кредита с обезпечението;
  • Рисков профил – банката прави обобщена оценка на кредитоискателите си и определя до колко рисков за нея е клиента на база доходи, задлъжнялост, професия, кредитна история и др. Всяка банка има свои индивидуални критерии за определянето на профила.

На базата на всички тези показатели, както и на допълнително анализирани детайли банката взема решение дали да отпусне кредита. Важно е всичко това да бъде съобразено предварително и знаейки изискванията на отделните банки още в началото да се насочите към банката, която може да Ви финансира, за да не губите време за кандидатстване и да не получите одобрение на кредита.

В това начинание ние ще Ви помогнем, за да намерите най-добрата оферта и правилната банка, която ще Ви кредитира. Отправете запитване в сайта ни и ще Ви съдействаме по всички въпроси.

Как да изтегля ипотечен кредит за апартамент „на зелено“?

Банките отпускат кредити за покупка „на зелено“, но при по-рестриктивни условия. Имайте предвид, че при тези покупки се изисква достатъчно голямо самоучастие, което да бъде вложено още в началото. Ако разполагате с малка сума за самоучастие, то трябва да помислите за друг вид финансиране или покупка на готов имот. Възможен вариант е ипотека на друг имот с цел получаване на кредит и плащане на дължимите суми към строителя до получаване поне на Акт 14. След наличие на Акт 14 възможностите за отпускане на кредит са по-големи, въпреки че отново риска за банките е голям и схемите на финансиране не са толкова разчупени. Поради високия риск, банките следват определена схема на финансиране, като обикновено най-голяма сума от кредита се позволява да се усвои след наличие на Акт 16. До тогова, обаче строителят иска да му бъде изплатена по-голяма част от стойността на имота. И точно тук се получава разминаването между искането на строителите и изискванията на банките. Трябва да намерите балансирано решение, което се постига с преговори със строителя и банката.

В целия процес по договаряне ще Ви помогнем да намерите правилното решение за финансиране. Заявете консултация с нас и ще обсъдим въпросите, които имате.

Кредит за покупка на панелен апартамент

При отпускане на кредит за панелен апартамент, банките анализират идентични показатели. Основната разлика е по-ниският процент на финансиране, когато целта на кредита е покупка на панелен апартамент. Банките финансират между 70-80% от пазарната оценка, която се изготвя от експерт оценител. При тези кредити се изисква по-голямо самоучастие от клиента. Помислете добре и разгледайте възможностите за финансиране преди да предприемете стъпки към покупката на панелно жилище.

Вижте още

Жилищен кредит

Nina Dimitrova

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Ипотечни кредити от нефинансови институции

Nina Dimitrova