КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – данъчни облекчения

Какви са облекченията за млади семейства с ипотечни кредити?

Ако имате ипотечен кредит и отговаряте на определени изисквания, ще може да се възползвате от определени данъчни облекчения.

Ако отговаряте на конкретни условия ще може да ползвате и съответните облекчения.

  • Семейството трябва да има сключен граждански брак. При съжителство не може да подадете документи за ползване на облекчения;
  • Ограничение по отношение на възрастта – задължително условие е поне един от двамата съпрузи да е под 35 години;
  • Семейството да няма други жилища – кредитът, за който искате облекчения трябва да бъде за закупуване на единствено жилище на семейството. При наличие на други имоти, няма да може да подадете документи за данъчни облекчения.

Трябва да имате предвид и друга особеност, ако желаете да получите определени облекчения. Може да кандидатствате единствено за първите 100 000 лв. от размера на ипотечния кредит. Ако имате ипотечен кредит от 200 000 лв., ще може да подадете документи само за първите 100 000 лв. С други думи, изчисляват се единствено платените лихви за 1 година за 100 000 лв. Със сумата на тези платени лихви се намалява размера на облагаемия доход. По този начин ще платите по-малко данъци.

Ако не отговаряте на изискване, то няма да може да получите облекчението, което искате да ползвате. Не се допускат отклонения, тъй като критериите са строго фиксирани.

Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит може да се получи при изпълнение на всички условия и подаване на съответните документи. Искането се разглежда и в случай, че отговаряте на всички изисквания ще получите съответното данъчно облекчение.

Документи за ползване на данъчни облекчения

Трябва да подготвите съответния комплект с документи, които следва да подадете за разглеждане:

  • Копие от акта за граждански брак;
  • Сключен договор за ипотечен кредит;
  • Заверен от банката погасителен план;
  • Потвърждение от банката за платените през годината вноски;
  • Декларация от съпруга/та, че не кандидатства и няма да получи същото данъчно облекчение.

Когато имате всички документи може да ги подадете в съответната данъчна служба. Тези облекчения са вид помощ за млади семейства с ипотечен кредит. Ако предварително направите изчисления ще видите, че може да спестите не малка сума, с която може да осигурите плащането на една или две месечни вноски. Така, че не се колебайте да отправите искане, ако отговаряте на съответните критерии.

Често срещан е въпроса „НАП връща ли данъци на млади семейства с ипотечен кредит?“. Както описахме процеса ще може да се възползвате от данъчни облекчения при ипотечен кредит за сумата до 100 000 лв., ако отговаряте на всички изисквания. Може да направите предварителна консултация, за да сте сигурни, че няма да подготвяте всички документи напразно.

Вижте още

Нотариална такса за подновяване на ипотека

Nina Dimitrova

Ипотека на апартамент

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – застраховка

admin