КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Възможна ли е продажба на имот по данъчна оценка?

Интересувате се от възможността да придобиете имот на данъчна оценка? Подобни възможности може да ги определим като нож с две остриета. Ако трябва да дадем отговор на въпроса дали е възможно прехвърляне на имот на данъчна оценка, то отговорът ще е положителен, защото не следва да има пречка. Това, обаче не означава, че е редно и че сте защитени от последствия в случай, че предприемете подобна стъпка.

Данъчната оценка на имот по принцип е по-ниска от пазарната стойност. В случай, че сключите договор за покупко-продажба съобразявайки се с данъчната оценка, то прехвърлянето ще бъде точно на тази сума. Най-вероятно разликата до покупната цена, която сте определили с продавача ще я изплатите в брой след сделката по прехвърляне и тази сума няма да бъде отбелязана, че е разплатена. Това ще бъде плащане между продавач и купувач, което не е регламентирано и документирано. В случай на проверка на сделката, продажбата може да бъде развалена. Последствията са и за двете страни – купувачът може да не получи дадените пари по нерегламентиран начин, тъй като няма определен документ, който да показва плащането, а продавачът ще претърпи съответните санкции за подобна сделка.

Така, че дори и да е възможно подобно прехвърляне на имот, помислете добре за рисковете и внимателно преценете възможностите.

Изповядване на сделка на данъчна оценка – рискове

За изповядване на сделката при нотариус е необходима актуална данъчна оценка без задължения. Освен това, трябва да бъдат представени предварителният договор, скица и допълнителни документи за имота, ако са необходими. Нотариуса прави проверка на документите и в случай, че са изрядни може да се пристъпи към прехвърляне на имота. За да нямате притеснения и допуснете риск най-добрият вариант е покупко-продажбата да се извърши на договорената реална цена. Със сигурност ще си спестите много нерви и главоболия. Всички рискове за прехвърляне на или под данъчна оценка са излишни и неоснователни. По-скоро биха усложнили ситуацията, отколкото да Ви спестят пари.

Каква е разликата между данъчна оценка и пазарна цена?

Пазарната цена се определя от експерт оценител. Банката заявява изготвяне на оценка, а кредитоискателят заплаща съответната такса към оценителското бюро. Експертната оценка е необходима, за да може да се определи структурата на сделката и обезпечеността. Без наличието на пазарна оценка не може да се разгледат документите за кредит и да се направи анализ на искането.

Данъчната оценка е необходима в деня на изповядване на сделката. Добре би било, ако предварително разполагате с нея. Юрист на банката ще разгледа документите на имота и ако се налага някаква корекция или изваждане на друг документ да имате достатъчно време да реагирате.

Двете стойности пазарна и данъчна оценка се различават значително, защото определянето на пазарната стойност зависи не само от текущото състояние на имота, но се прави и сравнение на пазарните аналози. Използват се различни методологии, както се съобразяват и изискванията на конкретната банка. За изготвяне на пазарната оценка не е задължително да разполагате с данъчната. В повечето случаи данъчната оценка се заявява за издаване в процеса на разглеждане на кредита, когато вече банката разполага с експертната оценка.

По отношение на изповядване на сделката, съобразете всички рискове и помислете внимателно. Не бързайте да подписвате предварителния договор преди да сте уточнили начина на плащане и формата на финансиране. Отправете запитване към нас и ще получите сравнение на офертите между всички банки, както и безплатна консултация по всички въпроси свързани с тегленето на ипотечен кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит – съвети

Nina Dimitrova

Отписване на ипотека

Nina Dimitrova

Лихви по ипотечни кредити

Nina Dimitrova