КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотечен кредит без трудов договор

Жилищен кредит без трудов договор

Ипотечните кредити биват два вида: с доказване и без доказване на доход. За да Ви улесним в сравнението редуцирахме информацията от различните кредитори. Предлагаме Ви да видите какви са условията, в случай, че желаете да изтеглите ипотечен заем.

Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни


Ипотечен кредит без доказване на доход и без трудов договор 

  • Размерът на кредитните продукти, които могат да се ползват без доказване на доход са в интервала между 5 000 и 90 000 лв.;
  • Погасителният период обикновено е до 10 години;
  • Този вид заеми се предпочита от лица с недобро кредитно досие;
  • Може да учредите ипотека върху недвижима собственост като жилище, работилница, магазин и пр.
  • Заемът е с широк спектър от цели, като не винаги от Вас се иска да обосновете за какво изразходвате усвоените средства – ремонт и обзавеждане, придобиване на нов дом, текущи нужди;
  • Процесът по подаване на искане за този заем е максимално улеснено и ускорено;
  • Документите са сведени само до най-съществените;

Ипотечен кредит с доказване на доход

Изискванията са идентични. Разликата се състои във възможността да се договорят много по-изгодни условия за финансиране. Освен това, сумата на кредита може да бъде по-голяма и срокът за погасяване по-дълъг. Максималният срок, който може да се договори е 35 години. Този срок е различен за всяка една банка, като при някои от тях се отпускат за не повече от 30 години. Определящ за периода на кредита е вида на заема, за който се кандидатства и целта.

Особеностите при ипотечните кредити са много. За да бъдете спокойни, че ще договорите и получите изгодни условия, заявете консултация в сайта ни. Ще Ви информираме за всички детайли при теглене на ипотечен кредит и ще Ви помогнем да направите най-добрия избор.

Вижте още

Кредит срещу обезпечение на имот

admin

Пари срещу недвижим имот/жилище

admin

Преструктуриране на кредит

admin