Ипотечен кредит без трудов договор

Жилищен кредит без трудов договор

Ипотечните кредити биват два вида: с доказване и без доказване на доход. За да ви улесним в сравнението на различните финансови продукти на цифровия пазар, редуцирахме информацията от разнообразни кредитни доставчици. Предлагаме ви да видите какви са условията, в случай, че желаете да изтеглите ипотечен заем.


Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

  1. Ипотечен кредит без доказване на доход и без трудов договор 

– Размерът на кредитните продукти, които се разпространяват на банковия пазар у нас е в интервала между 5 000 и 90 000 лв.

– Погасителният период обикновено е до 10 год.

– Този вид заеми се тегли най-често от лица с недобро кредитно досие. В случай, че не получите одобрение, може да се обърнете към ваш близък да изтегли заема на свое име, гарантирайки за връщането му със своята работна заплата, а вие да погасявате вноските.

– Може да учредите ипотека върху ваша недвижима собственост като жилище, работилница, магазин и пр. като изискването е да има напълно здрави части за използване. В този случай имате голям шанс да получите бързо положително становище.

– Заемът е с широк спектър от цели, като не винаги от вас се иска да обосновете за какво изразходвате усвоените средства – ремонт и обзавеждане, придобиване на нов дом и т.н.

– Процесът по подаване на искане за този заем е максимално улеснено и ускорено.

– Документите са сведени само до най-съществените.

– Жилищната оценка за ипотекираното имущество е лишена от такси.

– Повечето кредитни компании не удържат такса при предсрочно погасяване.

– Ако предоставите като обезпечение ваш имот на кредитен доставчик, рискът от отказ е минимален, а становището се получава в рамките на един ден.

  1. Ипотечен кредит с доказване на доход.

– Размерът е, както при ипотечния кредит без доказване на доход и погасителният период може да е също толкова дълъг. Разликата е, че се погасява на равни месечни вноски.

– За получаване на такъв заем потребителят следва да предостави на банката имот, върху който да се учреди ипотека.

– Изискванията са клиентът да има трудов договор поне шест месеца назад и да бъде с положително кредитно досие или да бъде собственик на дружество. Попълва се онлайн бланка и се изпраща за одобрение. В случай, че клиентът няма просрочия или неплащани и изоставени заеми, шансът му да бъде одобрен е по-висок.

– Цялостният процес по подаване на заявлението е оптимално прост и кратък. При доказването на доход лихвите са значително по-ниски.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *