КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотечен кредит без трудов договор

Жилищен кредит без трудов договор

Ипотечните кредити биват два вида: с доказване и без доказване на доход. За да ви улесним в сравнението редуцирахме информацията от различните кредитори. Предлагаме ви да видите какви са условията, в случай, че желаете да изтеглите ипотечен заем.

Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни


Ипотечен кредит без доказване на доход и без трудов договор 

  • Размерът на кредитните продукти, които могат да се ползват без доказване на доход са в интервала между 5 000 и 90 000 лв.;
  • Погасителният период обикновено е до 10 години;
  • Този вид заеми се предпочита от лица с недобро кредитно досие;
  • Може да учредите ипотека върху недвижима собственост като жилище, работилница, магазин и пр.
  • Заемът е с широк спектър от цели, като не винаги от Вас се иска да обосновете за какво изразходвате усвоените средства – ремонт и обзавеждане, придобиване на нов дом, текущи нужди;
  • Процесът по подаване на искане за този заем е максимално улеснено и ускорено;
  • Документите са сведени само до най-съществените;

Ипотечен кредит с доказване на доход

Изискванията са идентични. Разликата се състои във възможността да се договорят много по-изгодни условия за финансиране. Освен това, сумата на кредита може да бъде по-голяма и срокът за погасяване по-дълъг. Максималният срок, който може да се договори е 35 години. Този срок е различен за всяка една банка, като при някои от тях се отпускат за не повече от 30 години. Определящ за периода на кредита е вида на заема, за който се кандидатства и целта.

Как да кандидатствате за ипотечен кредит без трудов договор?

Намерете подходяща банка или финансова институция

Първата стъпка при кандидатстване за ипотечен кредит без трудов договор е да намерите подходяща банка или финансова институция, която предлага такива услуги. Това може да бъде постигнато чрез онлайн търсене, консултации с финансови съветници или препоръки от познати.

Подгответе се с необходимите документи

Документи за доходите: Вместо трудов договор, ще трябва да представите алтернативни доказателства за доходите си. Това може да бъдат данъчни декларации, извлечения от банкови сметки, финансови отчети или други документи, които показват вашия финансов статус.

Други необходими документи: Освен доказателство за доходите, банките може да изискват и други документи като доказателство за собственост, договор за продажба на имот и други, специфични за всяка банка.

Подайте искане и изчакайте одобрение

След като сте подготвили необходимите документи, трябва да подадете искане за ипотечен кредит без трудов договор в банката или финансовата институция.

Особеностите при ипотечните кредити са много. За да бъдете спокойни, че ще договорите и получите изгодни условия, заявете консултация в сайта ни. Ще ви информираме за всички детайли при теглене на ипотечен кредит и ще ви помогнем да направите най-добрия избор.

Често задавани въпроси

Да, възможно е да получите ипотечен кредит без трудов договор, дори ако сте безработен. Трябва обаче да представите алтернативни доказателства за доходите си и да отговаряте на други изисквания на банката.
Условията за ипотечен кредит без трудов договор се различават в зависимост от финансовата институция. Обикновено обаче, се изискват гаранция за погасяване на кредита и алтернативни доказателства за доходите на кредитополучателя.
Предимствата на ипотечния кредит без трудов договор включват възможност за безработни и самонаети лица да си закупят жилище, без да представят трудов договор. Това предоставя финансова възможност и самостоятелност на тези групи хора.
Лихвата за ипотечен кредит без трудов договор може да варира в зависимост от банката и от индивидуалните условия на кредитополучателя. Обикновено лихвата е по-висока в сравнение с традиционните ипотечни кредити, поради по-големия риск, свързан с липсата на трудов договор.

Вижте още

Мостов кредит

admin

Бързи ипотечни кредити

Nina Dimitrova

Кредит срещу обезпечение

Nina Dimitrova