КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Ипотека на недвижим имот

Как се прави ипотека на имот?

Избрали сте жилище, договорили сте условията по кредита и предстои подписване на договор за кредит и учредяване на ипотека? Какви са стъпките и как да се предпазите от рискове?

  • Подгответе всички документи необходими за ипотеката – съгласувайте ги с юрист на банката, от която теглите кредита. Възможно е да има неточни данни, което следва да бъде коригирано, тъй като няма да може да се учреди ипотека. В случай, че са необходими допълнителни документи трябва да ги набавите в кратък срок, за да имате готовност за сделката. Важен момент е предварително да сте проверили имота, който купувате в имотния регистър за наличие на тежести. Това е много важен въпрос. Ако се установят тежести върху имота на по-късен етап, ще изгубите време за решаване на проблема и промяна на условията. Потърсете справка от продавача преди подписване на предварителния договор.
  • Договаряне на условия и подписване на договор – преди да подпишете договора задължително потърсете проект, който да разгледате. Консултирайте се с кредитен консултант по отношение на всички клаузи в договора, както и за поставените допълнителни условия. Още на етап договаряне се опитайте да постигнете съгласие с банката по отношение на допълнителните условия. Това е важно особено, ако имате притеснения за някои от тях. Не приемайте поставените условия в случай, че няма да може да ги изпълнявате.

Вписване на ипотека

  • Изберете нотариус и прочетете нотариалния акт за учредяване на ипотека – изборът на нотариус е право на кредитополучателя. Ако имате нотариус, с който работите то може да се свържете с него и да уточните всички детайли по сделката. В случай, че имате въпроси по отношение на обезпечението и учредяването на ипотеката, директно може да ги обсъдите с нотариуса.
  • Уточнете таксите при нотариуса и таксата за вписване на ипотека – размерът на таксите не е малък. Ето защо, трябва да бъдете подготвени предварително за сумата, която трябва да осигурите в деня на сделката. Обсъдете с банката каква е сумата на материалния интерес, върху който ще бъде учредена ипотеката. Потърсете информация от нотариуса за размера на таксите.
  • Подписване на договор за кредит и ипотека – трябва да сте се запознали с всички клаузи и условия преди да подпишете. Съгласувайте всичко с независим кредитен консултант и ще бъдете спокойни за това какво подписвате.
  • Срокове за вписване – ако имате срок, който да спазите за плащането, трябва да съобразите срока за издаване на тежестите. Сроковете за издаване на удостоверение са между 3 и 10 дни. Таксата е различна в зависимост от периода, за който сте заявили издаването.

Ипотека на идеална част от имот и ипотека на съсобствен имот – как се учредява?

И двете възможности за обезпечаване на кредит се приемат от банките за рискови. И в двата случая става въпрос за участието на трети лица в сделката. Затова ще е е нужно тяхното съгласие при учредяване на ипотека. За подобни сделки и самите банки са доста скептични и по принцип се търсят други варианти за обезпечаване на кредита. Ако сте в подобна ситуация, то следва да направите консултации преди да подпишете какъвто и да е документ с продавача. Ако искате да ипотекирате имот, но е съсобственост или идеални части, то обсъдете въпроса с кредитен консултант.

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит и договаряне на условия ще Ви консултираме напълно безплатно. Заявете консултация с нас и ще Ви съдействаме да получите оферти от всички банки. Ще направим сравнение и ще се спрем на най-добрата и изгодна оферта.

Вижте още

Заем срещу запис на заповед

admin

Бързи кредити без лихва

admin

Най-изгодни ипотечни кредити

Nina Dimitrova