КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Документи за ипотечен кредит

Какви документи са необходими за ипотечен кредит?

Когато вече сте избрали банка, която да ви финансира е добре да съберете всички необходими документи и да ги входирате едновременно с искането за кредит. Обикновено на първоначалния етап се изискват:

Документи за доходите:

  • Трудов договор или граждански договор;
  • Удостоверение за доходите от работодателя;
  • Данъчна декларация, ако доходите са формирани по граждански договори, от наеми или хонорари;
  • Служебна бележка за допълнителни доходи, ако имате такива.

Документи за имота предложен за обезпечение

  • Актуална скица/схема на имота;
  • Данъчна оценка – с отразени платени задължения;
  • Нотариален акт за собственост;

След представяне на изброените документи за имота, юрист на банката ще ги разгледа и в случай, че има особеност по отношение на собствеността, то ще бъдат изискани и други допълнителни документи. Представяйки тези документи в началото ще имате достатъчно време да набавите и допълнителни документи, ако са изискани и това няма да ви забави в реализиране на сделката.

Имайте предвид, че когато става въпрос за имот в процес на изграждане са необходими и строителните книжа – архитектурен проект, обяснителна записка, степен на завършеност, документ за собственост на УПИ-то или отстъпено право на строеж, протокол за откриване на строителната площадка и други.

Освен изброените документи за доходите и имота, трябва да набавите:

Удостоверение от НАП за липса на задължения – задължително е представянето на това удостоверение, тъй като няма да може да се впише ипотеката, ако не е представено или ако е представено със задължения.

Удостоверяване на семейния статус – копие на акт за граждански брак; удостоверение от ГРАО, ако нямате граждански брак; при развод се представя решението на съда за развода.

Описаните документи са необходими и при теглене на жилищен кредит. Когато става въпрос за покупка на имот с кредит бъдете внимателни и предварително изискайте от продавача удостоверение за липса на тежести. Така ще бъдете сигурни, че имотът не е обременен с тежести.

Как да изберете най-добрия ипотечен кредит?

За да изберете най-добрия ипотечен кредит, разгледайте следните важни елемента:

  • Лихвен процент и годишен процент на разходите
  • Срок на кредита и размер на месечните вноски
  • Допълнителни такси и разходи

Какво да очаквате след кандидатстването?

След кандидатстване за ипотечен кредит, банката или финансовата институция ще извършат преглед и оценка на вашите документи и финансови възможности. Това може да отнеме няколко седмици, докато получите одобрение или отказ. След одобрение следва да представите необходимите документи за изготвяне на договор и вписване на ипотека.

Заявете онлайн консултация в кредитния ни портал и напълно безплатно кредитен консултант ще ви съдейства по всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит. Ще ви помогнем да получите най-изгодната оферта за кредит между всички банки.

 

Често задавани въпроси

Времето за одобрение на ипотечен кредит може да варира в зависимост от банката или финансовата институция. Обикновено той отнема от няколко седмици до месеци.
Размерът на ипотечния кредит зависи от няколко фактора, включително вашия доход, кредитната история, размера на самоучастието и пазарната стойност на имота.
Разходите включват такси за обработка на кредита, такси за оценка на имота, такси за усвояване на кредита и други такси, свързани с процеса на кандидатстване и придобиване на имота.
Да, рефинансирането на ипотечния кредит е възможно след определен период от време. При рефинансиране можете да промените условията на кредита, включително лихвата.

Вижте още

Ипотечен кредит без поръчител

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за апартамент или имот

admin

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Nina Dimitrova