КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Договорна или законна ипотека?

Кой вариант е по-добър – вписване на законна или договорна ипотека?

Кандидатствате за ипотечен кредит и се интересувате коя ипотека е по-изгодна? Трудно е да се направи подобно разграничение, тъй като вида не ипотеката зависи от целта на кредита. Дори едната да бъде по-изгодна от гледна точка на дължими разноски при учредяването, не означава, че ще бъде вписана тази ипотека. Определяща е структурата на одобрения кредит. Така, че вида ипотека не е въпрос на предпочитания спрямо това колко едната е по-изгодна от другата за кредитополучателя.

За да отговорим на въпроса „Коя ипотека е по-скъпа законна или договорна“ трябва да направим цялостно сравнение. Ако съпоставим само нотариални и държавни такси по-евтин вариант е договорната ипотека. Трябва, обаче да не забравяме и дължимия местен данък, който се заплаща при придобиване на имот. Когато кредитът е за покупка на имот следва да се впише законна ипотека. Отчитайки и местния данък може да се окаже, че разходите са почти идентични. При всички случаи трябва да предвидите разходите по ипотеката, тъй като са не малки суми. Ако разчетете добре всички разходи за такси няма да попаднете в неприятна и непредвидена ситуация.

Какви са разликите при вписване на законна и договорна ипотека?

Трябва ясно да разграничим разликите, за да сте информирани какво предстои при учредяване на конкретната ипотека.

  1. Оформяне на ипотеката

В нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека освен данните за имота се описват подробно всички параметри на кредита. При учредяване на законна ипотека в нотариалния акт се описва покупката и начина на плащане с кредит. В самата молба до съдията по вписвания се конкретизират всички параметри на кредита съгласно подписания договор за кредит.

  1. Подписване и заверяване на ипотеката

В договорната ипотека се подписват кредитополучателят и всички участници в сделката. Ако собственикът на имота не е кредитополучателят, то той също се подписва като ипотекарен длъжник. Много е важно да бъде информиран, че ще трябва да подпише акта за договорна ипотека.

  1. Дължими такси за вписване

Разлики има и в дължимите такси – нотариални и държавни. Може да ги калкулирате предварително. Нотариалните такси при законна ипотека са по-ниски. Точна информация за пълния размер на таксите ще получите от нотариуса. Уточнете с него и какви допълнителни заверки на документи е необходимо да се направи при ипотека.

Законна и договорна ипотека – документи

Това дали ще бъде вписана законна или договорна ипотека не е определящо за това какви документи са необходими. Трябва да осигурите всички документи за имота и да ги подадете в банката заедно е искането за кредит. По този начин ще може бързо да реагирате в случай на необходимост от набавяне на допълнителни документи. След като бъдат разгледани от юрист на банката ще може да се даде становище какво ще бъде необходимо допълнително.

Собственикът на имота следва да осигури всички документи – всички нотариални актове (последен такъв и всички предшестващи), данъчна оценка без задължения и скица. Между тези документи не трябва да има разминаване. Често се случват допуснати грешки – възможно е разминаване в квадратурите или в адреса, както и други грешки. Важно е това да бъде установено на ранен етап, за да може да се предприемат действия за отстраняването им.

Трябва да представите и удостоверение от НАП за липса на задължения. Това удостоверение е валидно 1 месец. Може да подадете искане за издаване на удостоверението, докато кредитът се разглежда. Така, ако по някаква причина се окаже, че в удостоверението има задължения ще имате достатъчно време, за да изясните ситуацията.

За да получите отговор на всички въпроси за теглене на ипотечен кредит и вписване на ипотека отправете запитване в кредитния ни портал. Напълно безплатно ще получите професионална консултация, както и помощ при договаряне на индивидуални условия по кредита.

Вижте още

Ипотечен кредит – процент финансиране

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит при развод

admin

Документи за безлихвен кредит

admin