КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Време за отпускане на ипотечен кредит

Ипотечен кредит – време за одобрение

Трябва ви ипотечен кредит в кратък срок? Какво е необходимото време за одобрение и отпускане на кредита? Всяка една банка има определени процедури и правила при разглеждане и отпускане на ипотечни кредити. Също така има и вътрешни процедури, които определят времето на разглеждане на документите, необходимо време за одобрение и отпускане. Тези срокове са различни за различните банки и са ориентировъчни. Това означава, че по различни причини може да бъдат удължени. Тоест не се гарантира в точно определен ден от подаване на искането да получите решение по кредита.

Възможно е в процеса на разглеждане на документите да възникне необходимостта от допълнителен документ, който да осигурите. Това веднага рефлектира в срока за изготвяне на предложение от кредитния инспектор. Предложението за кредит ще бъде изпратено за разглеждане след осигуряване на допълнително поисканите документи. В хода на одобрение на искането също е възможно да възникнат допълнителни въпроси, нуждаещи се от уточняване, за да може да бъде взето решение. Всичко това може да забави решението по кредита.

На въпроса „Колко време отнема отпускането на ипотечен кредит?“ може да посочим срок между 1 и 2 дни с уточнението, че това е срок, ако не се налага осигуряване на допълнителни документи или обсъждане на възникнали въпроси. С други думи казано, за да получите одобрение на кредита са необходими максимум 2 дни, като е възможно този срок да бъде удължен.

Ипотечен кредит – за колко време се отпуска?

След като сте получили положително решение по кредита следва да разгледате условията, при които е одобрен. Ако сте съгласни с одобрението следва да се пристъпи към изготвяне на договор за кредит. Задължително се запознайте с изготвения проект на договора и обсъдете клаузите, по които имате въпроси. Едновременно с договора за кредит се изготвя и ипотеката с всички съпътстващи документи по вписването.

Подписването на договора за кредит може да бъде в един и същи ден с ипотеката. Подписвате договора непосредствено преди ипотеката, след което се явявате при нотариус за изповядване на сделката. Всички документи се внасят от нотариуса в Агенция по вписванията. Вписването ще отнеме между 3 и 14 дни в зависимост каква поръчка ще заплатите. След като ипотеката е вписана, банката ще получи чрез нотариуса удостоверение за тежести, в което ще са видни вписванията върху имота. Ако няма други вписвания и всички условия за усвояване на кредита са изпълнени, може да се пристъпи към ползване на суми от кредита.

От одобрението до финализиране на сделката са необходими 7 до 10 дни, в случай, че изберете възможно най-бързия вариант за издаване на удостоверение от служба по вписванията.

Ако информацията за времето на одобрение и отпускане на ипотечен кредит ви е необходима, за да договорите сделката с продавача на имота, то може да предвидите няколко допълнителни дни в случай, че има забавяне при разглеждане на искането ви.

Ние ще ви помогнем да спестите много време и нерви, ако отправите запитване в сайта ни. Ще ви съдействаме за получаване на оферти от всички банки, ще направим сравнение и ще изберем най-изгодната оферта. В целия процес по одобрение на кредита ще ви консултираме напълно безплатно.

Често задавани въпроси

Периодът на погасяване на ипотечния кредит може да варира, но обикновено е от 15 до 30 години. Това зависи от индивидуалните договорени условия на кредитополучателя.
Минималният размер на самоучастието при ипотечен кредит също може да варира в зависимост от финансовите институции и условията на заема. Обикновено банките изискват покриване на поне 20% от стойността на недвижимия имот със собствени средства.
Ако се окаже, че не можете да изплащате месечните вноски по ипотечния кредит, трябва да се свържете с банката или финансовата институция, от която сте взели заема. Често може да се преговаря за промяна на условията на кредита или рефинансиране, което да ви помогне да запазите имота си.
Да, обикновено имате възможност да погасите предсрочно ипотечния кредит. Преди да го направите, обаче, трябва да проверите договорените условия и да се уверите, че няма допълнителни такси или санкции.
Да, ако имате добра финансова история и сте в състояние да удовлетворите изискванията на финансовата институция, можете да използвате ипотечен кредит за закупуване на втори имот. В този случай, обаче, трябва да внимавате да не претоварите финансовото си положение с множество задължения.

Вижте още

Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит без самоучастие

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за млади семейства

admin