КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Продажба на имот с ипотека

Продажба и прехвърляне на имот с ипотека

Имате имот, който искате да продадете, но върху него има тежест? Какви действия следва да предприемете, за да извършите продажбата?

Наличието на ипотека не е пречка за продажба на имота. Достатъчно е купувачът да е уведомен, тъй като покупката, ако е с банков кредит, банката следва да е наясно от самото начало. Сделката ще бъде структурира по начин, по който наличието на ипотека няма да е пречка.

Задължително трябва да бъде уточнено кога ще бъде заличена ипотеката, включително да бъде поет писмен ангажимент от банката, в чиято полза е вписана.

Как може да бъде извършена продажба на апартамент с ипотека?

За да няма неприятни изненади и непредвидени ситуации е важно да не пропуснете важен детайл от целия процес. Ще очертаем накратко основните моменти, които не бива да пренебрегвате.

  1. Уточняване вида на ипотеката, в чия полза е и при какви обстоятелства ще бъде вдигната.
  2. Сключване на договор за покупко-продажба – в договора следва да бъде описано наличието на ипотека, начина на плащане и ангажимента на продавача за заличаването й.
  3. Предоставяне на документ съгласие за заличаване на ипотеката от банката – в такива случаи банките издават т. нар. писмо ангажимент, в което е описан дълга и ангажираността за вдигане на ипотеката при осигуряване на цялата дължима сума за погасяване на кредита.
  4. Осигуряване на документи за имота – необходимо е продавачът да предостави всички документи, включително и удостоверение за тежести.
  5. Заличаване на ипотеката – след изповядване на сделката и удостоверяване на вписаната ипотека, продавачът трябва да подаде молба в неговата банка за погасяване на кредита и заличаване на действащата ипотека. След наличието на молба, банката ще извърши погасяването и ще предприеме необходимите действия да вдигне ипотеката.

Всяка една стъпка трябва да бъде съблюдавана и съответните ангажименти да бъдат изпълнени. В противен случай сделката няма да може да бъде реализирана. Банката на купувача няма да извърши плащането, ако не се спазят всички условия по отношение на съществуващата ипотека.

Как може да се прехвърли имот с ипотека?

Прехвърлянето може да стане само след спазване на всички изисквания, които е поставила банката финансираща покупката. По този начин купувачът е защитен от потенциални рискове.

Въпреки това, винаги е възможно да възникне непредвидено обстоятелство. Затова трябва да бъдете много внимателни. Подайте запитване към нас и ние ще Ви съдействаме в целия процес. Ще Ви представим офертите на всички банки, ще направим сравнение и ще изберем най-изгодната. Освен това, ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

Вижте още

Как се купува апартамент с ипотека?

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – стъпки

Nina Dimitrova

Декларация за поверителност

admin