КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Покупка на имот с ипотека

Какви са особеностите при закупуване на имот с ипотека?

Жилището, което сте избрали има вписана ипотека? Какви стъпки да предприемете и къде са рисковете? Всеки би си задал подобни въпроси. Все пак покупката на имот с наличие на тежест се определя като рискова сделка. Ако подходите внимателно и прецизирате всяка стъпка, то рисковете ще бъдат избегнати.

Какво да предприемете при покупка на имот с учредена договорна ипотека?

На първо място трябва да изясните въпросите свързани с вписаната ипотека:

  • В полза на коя кредитна институция е учредена;
  • Какъв е размерът и остатъка, който трябва да се погаси;
  • Редовно ли е погасяван кредитът и има ли наличие на текущо просрочие;
  • Има ли допълнителни условия, с които е обвързан продавача по отношение на ипотеката.

След като сте уточнили всички подробности и сте изяснили основните въпроси може да подпишете предварителен договор. Задължително съгласувайте клаузите с банката. Във всички случаи предварителният договор трябва да бъде обсъден с банката независимо дали става въпрос за наличие на ипотека или за имот, който няма тежести. Има специфични клаузи, които трябва да се опишат коректно, за да не срещнете затруднение при покупката.

Основни стъпки и процедури при покупка на имот с ипотека

  • Изяснете въпроса с ипотеката – потърсете удостоверение за тежести от продавача. Само по този начин ще бъдете абсолютно сигурни в броя и вида на ипотеките върху имота;
  • Осигурете документи за дохода и имота – подайте всички документи едновременно с искането за кредит;
  • С помощта на продавача осигурете писмо, с което банката се ангажира да заличи вписаната ипотека – трябва да са описани условията, при които ипотеката ще бъде вдигната;
  • Банката ще направи всички необходими проверки на доходите и на имота;
  • След одобрение на кредита се подписват всички документи – договор за кредит и всички съпътстващи документи;
  • Банката на купувача ще учреди поредна ипотека, като след удостоверяване на вписването ще нареди дължимата сума по сметката на продавача. Следва погасяване на дълга и вдигане на ипотеката.

Във всяка една стъпка има редица особености, които трябва да бъдат съобразени. Потърсете съдействие от кредитен консултант. Заявете консултация в сайта ни и ще обсъдим всички възможности и рискове и как да се предпазите от усложнения по сделката.

Придобиване на имот с ипотека и възбрани – рискове

При покупка с наличие на ипотека върху имота рисковете са значително по-малки в сравнение при наложени възбрани. По отношение на възбраните е възможно да възникнат много усложнения. Затова, ако държите да закупите жилището при наличие на възбрани трябва да бъдете много предпазливи. Задължително консултирайте сделката с кредитен консултант.

Заявете безплатна консултация в сайта ни и ние ще Ви помогнем по всички въпроси. Ще Ви представим офертите на банките и ще изберем най-добрата.

Какви са рисковете при покупка на имот с ипотека и възбрани?

Едно е да купите имот с учредена договорна ипотека и съвсем друго с наличие на ипотека и възбрани. Ако при покупка с ипотека рисковете са минимални и могат да бъдат избегнати, то при наличие на възбрани нещата изглеждат по съвсем друг начин.

Трябва да имате информация освен за ипотеката и за възбраните и то ще ви бъде необходима подробна информация. Направете задължителна консултация с юрист на банката, за да уточните възможно ли е финансиране при наличие на възбрани. Ако е възможно финансиране как ще бъдете защитени. Не бързайте да предприемате стъпки за покупка, докато не уточните всички детайли. Подобна сделка е доста рискова, а и ще отнеме повече време. Имайте предвид всички тези подробности и преценете склонни ли сте да предприемете подобна покупка.

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит и получаване на изгодни условия подайте запитване в кредитния ни портал. Ще направим сравнение на офертите на банките, за да може да изберете най-изгодната. Ще получите безплатна консултация как да изтеглите изгоден ипотечен кредит и да избегнете всички потенциални рискове.

Вижте още

Ипотечен кредит – доходи

Nina Dimitrova

Кредити за държавни служители

admin

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova