КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Отписване на ипотека

Какъв е редът за заличаване на ипотека?

Имате ипотечен кредит, който ще погасите и се интересувате как да заличите ипотеката? Заличаването на вписана ипотека е по решение на банката след като е направила съответните проверки.

Стъпки за заличаване на ипотека

Преди да се пристъпи към заличаване е необходимо да бъде проверено:

  • Погасен дълг – първото нещо, което проверява банката е дали всички дължими суми по кредита са погасени. Ако последната месечна вноска е погасена се правят проверки за дължими остатъчни лихви. По принцип, ако кредитът е погасяван редовно би трябвало да няма остатък, който да се дължи. Въпреки това е добре да се информирате изцяло ли е погасено дължимото. В случаи на допускани просрочия е възможно да се наложи да внесете определена сума необходима за пълно погасяване на кредита.
  • Вписани ипотеки – възможно е по кредита да има повече от една ипотека. Това обстоятелство трябва да се уточни и съответно да се предприемат стъпки за отписването им.
  • Подаване на молба по съответния образец – ако банката няма конкретен формуляр, който да попълните се поинтересувайте какво трябва да съдържа молбата, която ще оформите. При подаването й банката ще провери данните и исканото в нея и ако се наложат корекции ще трябва да ги направите, за да може искането да е ясно и еднозначно.
  • Такси – за да приеме банката молбата трябва да осигурите по сметка дължимите такси за отписване на ипотека – нотариални, държавни и в случай, че се дължи такса и на банката. Искайте информация за точната дължима сума и сметки, по които следва да се наредят таксите.

След като банката провери всичко необходимо ще предприеме действия за заличаване. Ако имате срок, в който искате да стане заличаването го обсъдете предварително с банката. По принцип има 14 дневен срок за внасяне на молбата от страна на банката в Агенция по вписванията. Това може да стане и по-рано, ако имате такава необходимост. Но задължително го коментирайте с представител на банката.

Дължими нотариални такси при отписване на ипотека

Колко ще струва отписване на ипотека зависи от материалния интерес. За да получите точна информация за пълния размер на таксите може да се обърнете към нотариус. Ще бъдат калкулирани, както нотариалните, така и държавните такси към служба по вписванията, която реално ще заличи ипотеката. Ако банката има допълнителна такса за заличаване, ще трябва да получите информация от обслужващия Ви специалист.

Как се удостоверява заличаването?

След като документите са внесени в Агенция по вписванията и са заплатени всички такси следва фактическото заличаване. Може да заявите удостоверение за тежести, което е официален документ, от който се вижда самото заличаване. При справка в имотния регистър също може да видите, че върху имота няма тежести.

Във всеки един етап по отношение на ипотечното финансиране се консултирайте с независим кредитен консултант. Отправете запитване в сайта ни и ще получите безплатна професионална консултация.

Вижте още

Кредити от заложни къщи

admin

Ипотечен кредит при развод

admin

Уреждане на бърз кредит срещу процент

admin