КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Нотариални такси – ипотека

Изчисляване на нотариални такси при ипотека

Какъв е размерът на всички такси, които трябва да бъдат заплатени при вписване на ипотека? Този въпрос трябва да бъде изяснен още в началото, за да може да направите пълна калкулация на разходите. Така ще може да направите реални изчисления на оскъпяването по кредита като включите и разходите по ипотеката.

Как да изчислим нотариалните такси при ипотека?

Не е необходимо да правите дълги и сложни изчисления и да се натоварвате с излишни калкулации. Достатъчно е да сте наясно за:

  • вида ипотека – в зависимост от това дали се вписва законна или договорна ипотека се определя и размера на таксите;
  • сумата, на която ще се изповяда сделката – определянето на материалния интерес зависи от одобрената структура на сделката.

И двата въпроса може да ги уточните, когато е ясно при какви параметри и условия е одобрен ипотечният кредит.

След като се знае сумата на материалния интерес и вида на ипотеката лесно и бързо може да направите изчисление ползвайки нотариален калкулатор при ипотека. Ще изчислите сумата на таксите приблизително. За да сте наясно с точния размер най-удачният вариант е да се обърнете към нотариуса по сделката. Едновременно с информацията за таксите ще може да обсъдите и всички въпроси свързани с вписване на ипотеката.

При заплащане на дължимите суми в деня на сделката осигурете подписано и подпечатано платежно нареждане от банката. Така ще удостоверите плащането. По принцип нотариуса не изисква задължително представяне на документ удостоверяващ платените суми, но в Агенция по вписванията трябва да бъде представен заверен документ. Ако в комплекта документи необходими за вписването не се съдържа платежно нареждане, то няма да бъде извършено вписването.

Какво е важно при използване на калкулатор за нотариални такси?

Изчисленията направени на калкулатор в интернет са ориентировъчни. Конкретна точна сума на дължими такси ще получите от нотариуса или я изискайте от банката. Ако ползвате калкулатор имайте предвид, че е важно да обърнете внимание при задаване на общината, в която се намира имота. Това е важно за изчисление на местния данък, който е различен в различните общини.

Подайте запитване в кредитния ни портал и ние ще Ви помогнем в избор на подходящ ипотечен кредит при най-изгодни условия. Ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с тегленето на кредит и учредяване на ипотека без да дължите такси за подобна консултация. Ще бъдете спокойни във всеки един момент от процеса по одобрение на кредита, че може да разчитате на професионална кредитна консултация.

Вижте още

Кредит без посещения на банка

admin

Пазарна оценка за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Покупка на жилище с кредит

Nina Dimitrova