КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Минимален доход за ипотечен кредит

Какви са изискванията за минимален доход?

При теглене на ипотечен кредит какъв минимален доход следва да докажете, за да получите изгодни условия?

Всяка банка има конкретни изисквания по отношение на доходите, задлъжнялостта и обезпечеността по ипотечните кредити. При разглеждане на документи за ипотечен кредит е важно да се докаже възможността за връщане на кредита без затруднения. Това се определя не от фиксиране на минимален доход, който трябва да бъде доказан, а от кредитоспособността на кредитоискателя. Всяка една кредитна компания има точно определени изисквания по отношение на кредитоспособността и това е показателят, при който не се допускат изключения.

Как се определя минимален доход?

На първо място трябва да е ясно какъв размер кредит ще бъде изтеглен и за какъв срок. За да се определи срокът на кредита трябва да се съобразят и изискванията за възраст на кредитоискателя. След като знаете изискванията за кредитоспособност може да се калкулира и размерът на дохода, който следва да докажете, за да получите желания кредит.

Доказването на доходите е много относително понятие. Не всяка банка приема реалните доходи, а само официалните осигурителни. Това в известна степен ограничава възможностите, тъй като, ако получавате по-високи реални доходи няма да може да се възползвате от предложенията на банките, които приемат само осигурителния доход. Офертите са много и различни. Изискванията на банките към кредитоискателите също са различни. Когато част от доходите са недоказуеми, възможностите се ограничават.

След като се насочите към конкретна банка и е ясен начина на приемане на доходите, следа да се изчисли кредитоспособността. Калкулират се всички месечни вноски по кредити, включително и по искания кредит. Всички задължения отнесени към чистия размер на дохода определя кредитоспособността. Като процентно изражение не се допуска повече от 50 до 60%, като всяка банка е определила конкретен процент, който не трябва да се надвишава. Така направените изчисления ще дадат информация и за т. нар. минимален доход, който следва да докаже кредитоискателят.

Какво е важно при изчисляване на дохода?

Всяка банка има конкретна политика и изискания за доходите. Затова е важно да знаете какви доходи приема и как изчислява възможността за погасяване. Уточнете банката приема ли:

  • Доходи от наеми
  • Доходи по граждански договори
  • Хонорари
  • Пенсия

Ако се приемат допълнителните доходи, в какъв размер се изчисляват – в пълен или частично? При доходите от наем например е възможно да бъде приет целият размер на наема доказан с данъчна декларация от предходната година. Друг вариант е банката да приеме част от наема като изисква единствено договор за наем и документ за собственост на имота. Има редица особености, които трябва да бъдат съобразени и които оказват голямо значение при изчисляване на възможността за погасяване.

Доходът е един от най-важните показатели, разглеждани от банките и определящ за вземане на окончателно решение за финансиране. Трябва да бъдат съобразени всички изисквания при изчисляване на доходите.

Подайте запитване в кредитния ни портал и ние ще Ви съдействаме за договаряне на най-изгодни условия за ипотечен кредит. Ще Ви помогнем в избора на банка и ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

Вижте още

Какво е ипотечен кредит?

Nina Dimitrova

Документи за безлихвен кредит

admin

Ипотечен кредит без превод на работна заплата

Nina Dimitrova