КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Лихви по ипотечни кредити

Жилищен кредит – лихва

Какви са възможностите за получаване на най-изгодна лихва за ипотечен или жилищен заем? Най-точният отговор може да се даде след като се направи сравнение на условията, които предлагат банките. Има различни промоционални кампании, в които се предлагат изгодни условия. За да сте сигурни в това до колко изгодни са, трябва да се направи сравнение с други оферти.

Отправете запитване в сайта ни и ние ще направим това сравнение вместо Вас напълно безплатно. Ще Ви дадем пълна информация за това какви са лихвите по ипотечните кредити, както и какви са изискванията на банките. Заедно ще изберем най-изгодната оферта между всички банки.

Какви са лихвените проценти по ипотечен кредит?

Не е важно само стойността на лихвата, а и начина й на формиране, както и при какви условия ще претърпи промяна. Когато получавате оферта за ипотечен кредит не сравнявайте само лихвените проценти като числа. Проучете има ли банка, която да предлага фиксирана лихва, за какъв период е възможно да бъде фиксирана, както и предлагат ли се лихвени буфери. Всичко това е от изключителна важност, защото определя до колко изгодна е офертата за кредит.

Обърнете внимание на всеки един детайл. Може да получите фиксирана лихва от дадена банка, но ако е за кратък период, то неизвестността би била по-голяма за Вас. Някои банки предлагат фиксирани лихви за 1, 2 или 3 години. Когато говорим за фиксирана лихва трябва да се направят допълнителни анализи как ще се отрази дългосрочно при кредита Ви, защото тя няма да се промени не само в посока нагоре, но и при намаление на лихвените нива също няма да претърпи промени. Ето защо, не е важно единствено да е фиксирана, а да се направи по-задълбочен анализ.

Лихвените буфери също са много важен елемент. Не всяка банка ги предлага. Те се явяват като защита в случай на повишение на лихвите. В зависимост от буфера, лихвата няма да претърпи веднага промяна. Този момент също е много специфичен и трябва да бъде обсъден с кредитен консултант.

По всички въпроси ще Ви консултираме напълно безплатно. Отправете запитване и ще Ви помогнем в избора на най-добрата оферта и най-изгодни условия.

Как мога да си намаля лихвата по ипотечен кредит?

Предприемане на такава стъпка трябва да бъде обмислена детайлно. Трябва да сте наясно не само с лихвения процент по кредита, но и как се формира той, както и какви разходи ще заплатите при евентуално намаление на лихвата. Подобно действие се определя от банките като преразглеждане на условия по действащ кредит. За тази цел се начислява и дължи такса за предоговаряне. За различните банки е различна – фиксирана сума или процент от остатъка по кредита. Когато правите изчисления по кредита с предлаганата нова лихва, предвидете и таксата. Само така ще получите реална представа за оскъпяването по кредита и ще може да направите сравнение, за да вземете решение необходимо ли е подобно предоговаряне.

Ако все пак решите да предоговорите лихвените условия, следва да попълните молба за намаляване на лихвата по кредита. В молбата опишете причината за исканата промяна, както и актуалните лихви предлагани към момента. Включително проучете и възможностите за рефинансиране, за да определите до колко изгодни са новите условия, които Ви предлага банката. Лихвите по старите ипотечни кредити са много различни и затова трябва да прецизирате всичко при евентуално предоговаряне.

В случай, че по-изгодният вариант е рефинансиране, то може да предприемете такава стъпка, ако разликите са драстични и е обосновано да направите рефинансиране. За да сте сигурни в това начинание, отправете запитване към нас. Ние ще Ви окажем пълно съдействие за избор на най-добра оферта за ипотечен кредит.

Актуални лихви по ипотечни кредити в Европа

Ако направите сравнение на лихвите в Европа най-вероятно ще установите значителни разлики особено, ако ипотечният Ви кредит е от преди години. Лихвените нива са много различни. Тук също може да договорите много добри лихви при определени условия. Много фактори оказват влияние – какъв е доходът, какъв е кредитният Ви рейтинг, къде работите – при корпоративен клиент на банката или не, вида на кредита и структурата на финансиране. Всички тези фактори взети заедно са от значение за определяне на индивидуални ценови параметри. Може да договорите специални условия различни от действащите и предлаганите от банките в момента. Така, че не бързайте, а проучете условията във всички банки.

Проучване на условията ще направим напълно безплатно за Вас, след като отправите запитване в сайта ни. Ще Ви консултираме по всички въпроси и ще направим сравнение, за да изберем най-добрата оферта за кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит – условия

admin

Съдействие за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Консултации за ипотечен кредит

Nina Dimitrova