КРЕДИТИ 24
Информация Потребителски кредити

Кредит в лева или кредит в евро?

Кредит в лева или в евро ще бъде по-изгоден?

Когато теглите заем е възможно да изтеглите сумата не само в български левове, но и в евро. Експертите съветват винаги да теглите заем във валутата, в която получавате работната си заплата.

Какво да правим, когато банките ни изкушават с кредити с по-малки лихви, когато парите са в чужда валута?

Основното изкушение в този случай се отнася до това, че когато теглите средствата във франкове или долари, на пръв поглед лихвите са по-ниски. Те, обаче крият значими валутни рискове, в случай че курса на валутата, която сте избрали, започне да се покачва. Това автоматично довежда до оскъпяване на месечната дължима вноска за обслужване на заема, защото увеличава стойността в левове.

Какъв риск крие изборът на кредит в евро или лева?

Чудите се кредит в лева или кредит в евро да изтеглите? При заемите в българска или общоевропейска валута, опасността от изненади и загуби е минимален, тъй като българският лев е фиксиран към курса на еврото, благодарение на валутния борд. Същевременно, значима част от външната търговия и фирмените заемите на големите корпорации са в европейска валута, което води до евровизацията до голяма степен на икономиката у нас.

Какво не бива да се забравя за заемите в българска или европейска валута?

Макар, че българският лев е фиксиран спрямо еврото, заемите в евро са доста специфични. С промяната на равностойността на еврото на международния пазар, се променя и тази на българския лев. Това показва, че не съществува валутен риск, тъй като промените в курса на еврото, автоматично водят до промени в курса на лева, спрямо останалите валути. Това важи в пълна сила, ако фиксирания курс бъде такъв за целия погасителен период. Очаква се в бъдеще да се стигне до свободна валутна търговия.

Преди да подадете искане за кредит е добре да бъде обмислен всеки детайл – валута, срок, лихва, обезпечение. Важно е да изберете най-доброто предложение с изгодни ценови условия. Особено, ако теглите дългосрочен кредит трябва да бъдат съобразени особеностите.

Вижте още

Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит при развод

admin

Договорна или законна ипотека?

Nina Dimitrova