КРЕДИТ 24/7
Кредитни карти

Кредитна карта без годишна такса

Кредитна карта – без такси?

Ако сте заявили искане за издаване на кредитна карта, предварително е добре да сте се информирали за всички дължими такси. Обърнете внимание не само на таксата за издаване на картата, но и на годишни и месечни такси, ако има такива. В случай, че в офертата не са изписани, задължително обсъдете въпроса с кредитен експерт, за да се уверите, че няма да бъде начислявана допълнителна сума към месечното задължение.

Какви такси се дължат по кредитна карта?

  • Такса за издаване на картата – при одобрение на кредитен лимит и след издаване на картата се удържа такса за издаване. Възможно е тази такса да не се дължи, ако издаването е по специална програма на банката;
  • Такса обслужване – възможно е по картата да има месечна или годишна такса обслужване. Сумата на таксата е фиксирана и се удържа на определена дата;
  • Месечна такса – не всяка банка прилага начисляването на месечни такси по кредитната карта. В част от банките, кредитната карта е обвързана с разплащателна сметка, по която всъщност се дължат месечни такси. Но е възможно отделно от тази такса за сметката да има и такса по картата. Затова този въпрос трябва да бъде уточнен с банката издател.

Мога ли да получа кредитна карта без такса обслужване?

Възможно е да бъде издадена кредитна карта без годишна или месечна такса за обслужване. Такива случаи са, когато картата се издава по един от следните начини:

  • Като лоялен, дългогодишен клиент на банката – в случай, че сте ползвали и други кредитни продукти, които сте погасили или погасявате все още, но не сте допускали просрочия, то банката ще издаде картата при преференциални условия. Освен това, може да не ползвате кредити, но да имате достатъчно обороти по сметки в банката и на тази база да бъде издадена карта с преференции.
  • При наличие на промоция – обикновено банките правят промоционални кампании през определени периоди. В тази кампании се предоставят кредитни карти с по-изгодни условия и често пъти са именно без такси за обслужване и издаване.
  • При кампания за привличане на нови клиенти – ако банката цели привличане на нови клиенти, един от начините е издаване на преференциални кредитни карти с по-благоприятни ценови условия.
  • Конкретно насочена оферта – към част от фирмените си клиенти банките изготвят оферти с по-ниски ценови параметри от обичайните. Тези оферти са насочени за служителите на работодателя. Ако сте служител във фирма клиент на банката, която е оферирана с преференции, то може да се възползвате от условията.

По какъвто и начин да бъде издадена картата, задължително обърнете внимание на всички условия, както на таксите, така и на цялостните параметри. Важно е да сте наясно с лихвата, погасяването, таксите за теглене, обезпечение и други. Това може да разгледате и проучите предварително в кредитния ни портал и след това да заявите искането си онлайн.

Вижте още

Кредитна карта с Чип от Алианц Банк – Visa Classic

admin

Кредитна карта от УниКредит – MasterCard Standart

admin

Кредитна карта от Д Банк – MasterCard Standart

admin