КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит с поръчител

Поръчител или съдлъжник по ипотечен кредит?

Предстои Ви да теглите ипотечен кредит, но предварително искате да знаете в кои случаи се изисква поръчител и кога съдлъжник? Всяка банка има конкретни правила и изисквания при отпускане на ипотечни кредити.

Осигуряване на съдлъжник – необходимост или пречка?

Задължително условие е съдлъжник при отпускане на ипотечен кредит да бъде съпругът/та на кредитоискателя. Когато кредитоискателят има сключен граждански брак, всички банки задължително изискват съпругът/та да участва в договора за кредит като съдлъжник. Не е необходимо само да се подпише като съдлъжник, но задължително се обследват доходите при разглеждане на искането. Изискванията към съдлъжника са същите, както към кредитоискателя. Разглеждат се доходите, кредитната история, кредитоспособността и други.

Участието на съдлъжник в сделката може да подобри значително възможността за отпускане на кредита, както и условията, при които ще бъде разрешен. Затова, не разглеждайте това изискване като негативен фактор. В случай, че съдлъжникът получава добри доходи, има отлична кредитна история и добра кредитоспособност, то вземайки доходите на домакинството ще може да получите максимален размер кредит, което ще Ви даде повече възможности в избор на жилище.

Банките не допускат изключение по отношение на изискването за съдлъжник. Ако сте несемеен или разведен, то трябва да го докажете със съответните документи – удостоверение от съответната служба по гражданско състояние или с решението за развод.

За да сте наясно при какви условия може да получите изгоден ипотечен кредит, отправете запитване към нас. Напълно безплатно ще Ви консултираме по всички въпроси и ще направим сравнение между офертите на банките. Ще имате възможност да изберете най-изгодната оферта.

 

Поръчител

При ипотечните кредити няма конкретно изискване за осигуряване на поръчител по сделката. Това, обаче не означава, че в процеса на разглеждане на искането за кредит няма да възникне такава необходимост. Причините за това може да са различни:

  • Допълнителен гарант, към когото да се обръща банката в случай на необходимост;
  • Повишен риск по сделката – причина за това може да бъде по-нисък размер на самоучастие, липса на съдлъжник по кредита, недостатъчно обезпечение и други;
  • Рисков профил на кредитоискателя не отговарящ на изискванията на банката.

Ако от банката бъде поставено условие за осигуряване на поръчител, коментирайте причините за това. Ако нямате възможност да осигурите поръчител, това може да Ви затрудни значително и да провали сделката. Затова, след като изясните причините за необходимостта от поръчителство, може да коментирате и евентуална промяна на условието. Всичко е въпрос на преговори.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви съдействаме да договорите най-изгодните условия. Ще обсъдим възможностите за получаване на кредит при най-добри параметри.

Вижте още

Ипотечен кредит 100 % финансиране

admin

Покупка на недвижим имот с ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Как се купува апартамент с ипотека?

Nina Dimitrova