КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит – условия

Ако искате да направите предсрочно погасяване по ипотечен кредит, то може да погасите във всеки един момент през срока на действие на кредита. От съществено значение е кога през срока на кредита ще направите погасяването – през първата година от отпускането или след първата година. В зависимост от това се определя и дали ще дължите такса за предсрочно погасяване.

Вариантите за погасяване са два – пълно или частично предсрочно погасяване.

Частично предсрочно погасяване без такса

За да не заплащате такса за предсрочно погасяване, то погасяването трябва да бъде направено след първата година от срока на кредита. При частичното погасяване е важно да съобразите погасителния план след като се направи погасяването на определената от вас сума. Има два варианта – запазване на месечната погасителна вноска и скъсяване на срока на кредита или запазване на срока на кредита и намаляване на вноската.

Най-добрият вариант е да бъде запазена месечната вноска при съкратен срок на погасяване. При този погасителен план оскъпяването като обща сума е по-малко. При предсрочно погасяване на част от ипотечен кредит това е най-важното, което трябва да съобразите подавайки молба за погасяване.

Каква е наказателната лихва при предсрочно погасяване?

Наказателна лихва при предсрочно погасяване на суми от кредита не се дължи. Трябва да заплатите такса за предсрочно погасяване в случай, че направите погасяването в първите 12 месеца след като сте изтеглили кредита, но не дължите наказателна лихва.

Предсрочно погасяване на главница по ипотечен кредит

Когато правите частично погасяване на главницата не заплащате лихва по кредита. В случай, че искате да погасите изцяло кредита, тогава трябва да заплатите и текущо начислената лихва до деня на погасяването. При частичното погасяване лихва не се дължи, тъй като има остатъчна сума по кредита и се следва погасителния план.

Уверете се, че клаузите за предсрочно погасяване са коректно написани в договора за кредит преди подписването му. Дори и да нямате първоначални намерение, че ще погасявате предсрочно, все пак тези кредити са дългосрочни и е възможно през периода на изплащане да решите да погасите определена сума предсрочно. Така, че този въпрос не е за пренебрегване.

Какво съдържа молбата за предсрочно погасяване?

Когато попълвате молбата за предсрочно погасяване е важно ясно да уточните какъв ще бъде погасителният план след като се извърши погасяването. Само по този начин банката ще удовлетвори желанието ви. В противен случай е възможно да бъде направено погасяването при запазване срока на кредита, което няма да бъде изгодно за вас от гледна точка на цялостното оскъпяване.

След подаване на молбата, банката трябва да извърши погасяването на кредита същия ден. Ако погасявате изцяло кредита имайте предвид, че с погасяването ипотеката няма да бъде заличена. Трябва да подадете и молба за освобождаване на обезпечението. Подаването на двете молби може да стане едновременно. Заличаването на ипотека банката има срок, в който трябва да го направи. Това отнема време, тъй като се изготвят съответните документи от страна на банката, заверяват се нотариално и се внасят в служба по вписванията. След като бъде направено заличаването изискайте съответния документ.

Предимства на предсрочното погасяване

  1. Спестяване на лихви: Когато кредитополучателят решава предсрочно да погаси ипотечния кредит, той може да спести значителна сума от плащанията по лихви. По отношение на дългосрочните ипотечни кредити, лихвите представляват значителна част от общата сума, която трябва да се заплати през целия период на кредита. Предсрочното погасяване намалява тази сума и по този начин помага на кредитополучателя да спести пари.
  2. Освобождаване от дълг: Предсрочното погасяване на ипотечния кредит може да доведе до освобождаване на кредитополучателя от дълга по-рано от очакваното. Това може да даде по-голяма финансова свобода и увереност, като го освободи от задълженията към кредитора.
  3. Подобряване на кредитния рейтинг: Предсрочното погасяване на ипотечния кредит може да има положителен ефект върху кредитния рейтинг на кредитополучателя. Като изпълни задълженията си и погаси кредита по-рано ще може да подобри кредитната си история и да увеличи своите шансове за получаване на бъдещи заеми.

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит ще ви консултираме безплатно. Отправете запитване към нас и ще ви помогнем да намерите правилното решение.

Често задавани въпроси

За да проверите дали вашият ипотечен кредит позволява предсрочно погасяване, трябва да прегледате договор за кредит или да се свържете с кредитора си. Там ще намерите информация относно условията и евентуалните такси и неустойки.
За да изчислите колко ще спестите от предсрочното погасяване, трябва да вземете предвид текущата лихва на кредита, срока на оставащите плащания и всякакви такси за предсрочно погасяване. Можете да се консултирате с кредитора си или да използвате онлайн калкулатор за предсрочно погасяване, за да получите ориентировъчна сума.
Може да проверите условията в договора за кредит, да се свържете с кредитора или да обсъдите въпроса с кредитен консултант. Обикновено информацията се съдържа в договора за кредит.
Процесът за предсрочно погасяване на ипотечен кредит варира в зависимост от кредитора и условията на кредита. Обикновено трябва да свържете се с кредитора си и да изразите желанието си да погасите кредита превдарително. Те ще ви предоставят информация относно необходимите стъпки и изисквания.

Вижте още

Банки работещи с лошо ЦКР

admin

Кредити до минути

admin

Регистрации на фирми

admin