Ипотечен кредит застраховка

Задължителна ли е застраховката при кредит?

Ипотечните кредити, за разлика от останалите видове кредити, изискват кредитоискателя да сключи застраховка „Живот” и „Имот”. Вноските по двата вида застраховки се изплащат заедно с погасяването на заема.

Тази публикация ще се опита да изброи различните видове уловки, които понякога крият договорите:

  1. Някои банки предлагат на клиентите групови договори по отношение на тези видове застраховки с конкретна застрахователна компания. Когато човек изтeгли ипотечен заем банката го насърчава да сключи застрахователен договор и клиентите подписват съответната декларация. Така, обаче, човек не се сдобива с договор със своя застраховател и човек приема да сключи застраховка със застраховател, избран от заемодателя, независимо от волята му.
  2. В общите условия на сключената застраховка се упоменава какво покрива тя и се посочват изключенията. Добре е гражданите да прочетат целия текст, тъй като може да сложат подписа си и после да се окаже, че е приел изключения без да знае, че са част от договора.

Например, една застрахователна полица може да предвижда като изключение един дългосрочен болничен. Човек без да знае, може да е приел, че неговото застраховане допуска такова изключение. Застраховката няма да има сила, ако лицето, което я е сключило е получило консултация или е лекувано в период от 2 години преди подписването на застрахователния договор.

кредити

Застраховка банков кредит

Същевременно след като човек е подписал декларацията си за застраховка може да се получат някои изменения в договора за застраховане, за които банката е нужно да информира кредитоискателя. Това, обаче, на практика не се случва винаги. Има голяма опасност човек да остане и неосведомен.

  1. Има известен риск банковата институция да прекрати договора със застрахователната компания и клиентът да остане неуведомен. Това обикновено става, когато застраховката е под формата на премия към съществуващия заем. В такива случаи човек си мисли, че има застрахователна полица, но тя е анулирана, без той да знае. Специалистите препоръчват, ако кредитодател предлага застраховка под формата на бонус към кредитно задължение, човек да не приема, а да посочи друг вид застрахователна полица.
  2. Когато човек просрочи плащането на своята застраховка тя се спира. Може тя да се продължи, ако лицето изплати премията. Добре е да се знае, обаче, че в срока, в който човек не е плащал, полицата му няма покритие. На практика, сякаш той не е имал застраховка.
  3. Ако някой сключи застраховка за безработица, в случай че напускането е по взаимно съгласие или при дисциплинарно отстраняване, компаниите не са длъжни да покрият застраховката. Освен това законът предвижда, регистрация в БТ.
  4. Без значение дали полицата на едно лице е за безработица или временна нетрудоспособност, компаниите изплащат от 6 до 12 вноски. Човек не бива да се надява, че през целия срок докато е не работи по болест или липса на работа, застрахователната фирма ще погасява вноските му вместо него.
  5. Добре е да се вземат предвид и т. нар. периоди на изключване. Това са интервали, в които на практика компаниите не отпускат суми, дори човек да се разболее или да загуби работата си. Например, едно лице си подписва полицата си на 20 март и в срок от три месеца, ако се активира такъв период, няма да получи очакваните средства, независимо от обстоятелствата. Съществува и т.нар. период на изчакване, при който след периода на изключване, ако едно лице е отстранено от работа или нетрудоспособен, почва да върви двумесечен период. Когато той свърши, ако човекът още в същата ситуация, тогава може да получи обезщетението си.
  1. От значение е да се наблюдава периода, в който трябва да се информира застрахователната компания, че е възникнало определено събитие, защото понякога той е много малък. От компанията може да се потърсят съответните документи, доказващи възникналото заболяване. За събирането на тези документи също е необходимо време, а пропусне ли се крайната дата, гражданите губят обезщетението си.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ОНЛАЙН КРЕДИТ ТУК >

бързи кредити

Ипотечен кредит застраховка живот

Застраховка кредит безработица /  при загуба на работа

Ипотечен кредит застраховка имот

Застраховка на ипотекиран имот

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *