КРЕДИТ 24/7
Застраховки Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – застраховка

Застраховка Имот при ипотечен кредит – изисквания

Необходимо ли е сключване на застраховка Имот при ипотечен кредит? Независимо от офертите по всеки ипотечен и жилищен кредит задължително се сключва застраховка на имота. Възможно е да попаднете на промоционални оферти, при които застраховката е безплатна за кредитополучателя и се заплаща от банката, но със сигурност трябва да се сключи полица. Това е така, тъй като в процеса на изплащане на кредита е възможно да настъпи щета на имота, който е обезпечение. При наличието на застраховка, застрахователят ще изплати съответното обезщетение с цел отстраняване на нанесените щети и поддържане на имота в добро състояние.

Дори и да не беше задължителна застраховката на имота, съветът ни е да направите такава с цел да бъдете защитени. Може да договорите подходящи ценови условия за сключването на застраховката.

Застраховка Имот – особености

Сключването на застраховка на имота може да стане през банката или чрез застраховател избран от Вас. По принцип банката ще Ви предложи застрахователя, с който тя работи. Трябва да знаете, че имате право Вие да изберете застрахователна компания, която да изготви полицата. Достатъчно е да уточните с банката две неща:

  • На каква застрахователна сума трябва да е сключена полицата – това се определя от банката. Изискването е полицата да е сключена на пазарната цена на имота, но може да поискате имотът да бъде застрахован на сумата на кредита. Това условие трябва да го договорите още в началото преди да бъде разгледан кредита. Ако успеете да постигнете съгласие с банката по този въпрос, то значително ще намалите разходите си за застраховки. От друга страна, обаче в случай на щета, покритието ще е до размера на кредита. Затова, когато вземате решение за сключване на полицата, помислете не само за разходите, но и за възможните рискове и негативи, които може да претърпите при застраховка с по-ниска застрахователна сума.
  • Какви са рисковете, които трябва да бъдат включени в полицата – ако ползвате Ваш застраховател, предварително потърсете информация от банката какви рискове трябва да покрива полицата. Ако представите застраховка, в която не са включени рисковете определени от банката като задължителни, то ще трябва да сключвате анекс към полицата, за да отговорите на условията на банката.

Съобразете и обсъдете застрахователната сума и рисковете и няма да имате проблем при представяне на полица от избран от Вас застраховател. Може да се възползвате от тази възможност Вие да осигурите полица от Ваш застраховател, за да може да договорите по-добри цени на застраховката.

Заявете консултация в кредитния ни портал. Напълно безплатно ще обсъдим всички въпроси по застраховките и тегленето на ипотечен кредит. Ще Ви помогнем в договарянето на най-добрите условия за получаване на кредит.

Необходима ли е застраховка Живот при ипотечен кредит?

При някои банки застраховката Живот е задължителна. Повечето банки дават възможност за избор по отношение на сключването на застраховка Живот. Ако потърсите оферта за ипотечен кредит, банката ще Ви предостави такава с включена застраховка Живот и без застраховка. Разликата е в лихвения процент. Обикновено при сключване на застраховка, лихвата е по-ниска.

На въпроса „Задължителна ли е застраховка живот при ипотечен кредит?“, ще отговорим, че в повечето банки не е задължителна, но е препоръчително да направите такава застраховка. Договорете индивидуални условия с Ваш застраховател, дори е възможно да сключите комбинирана застраховка със спестовен характер. При всички случаи е добре да разполагате с такава застраховка. В срока на изплащане на кредита е възможно да настъпят събития от здравословен характер и в случай на нетрудоспособност застрахователят да поеме част от разходите по кредита.

Направете изчисления на разхода по застраховката и отстъпката, която ще ползвате от лихвата, сключвайки застраховка Живот. За сключването на застраховка Живот и договаряне на условия по ипотечен кредит ще Ви съдействаме напълно безплатно.

Колко струва застраховка Живот при ипотечен кредит – как се определя цената?

Каква ще е цената на застраховката зависи от сумата на кредита и покритите рискове. Обикновено премията е фиксиран процент от размера на кредита. Има задължителни рискове, които трябва да бъдат включени. Някои застрахователни компании включват риск от безработица. Този риск по принцип не се изисква задължително от банките, а и той оскъпява значително полицата. Все пак, ако прецените може да го включите към полицата.

Плащанията по застраховката са месечни и се калкулират към вноската по кредита. Няма да имате ангажимент да правите превод на застрахователната премия.

Защо е важна застраховката?

Застраховка е важна, защото предоставя защита както на вас, така и на финансовата институция, която ви предоставя ипотечния кредит. Ето няколко причини защо трябва да застраховате вашата ипотека:

  1. Защита на семейството и близките ви: Застраховката осигурява покритие в случай на смърт. Това означава, че ако се случи нещо лошо, семейство или близките хора няма да бъдат задължени да поемат дълга на ипотеката.
  2. Защита на финансовата институция: За банките е важно да имат гаранция, че ще получат погасени задължения по ипотечните кредити. Застраховката предоставя тази гаранция и помага да се запази стабилността на финансовата система.
  3. Покритие при загуба на работа или болест: Може да ви осигури покритие в случай на загуба на работа или сериозно заболяване, което ви пречи да изпълните задълженията по ипотеката. Това може да ви даде време да се възстановите финансово или да намерите нова работа без да рискувате да загубите имота си.
  4. Застраховка от нежелани събития: Може да ви предпази от нежелани събития като пожар, наводнение или други бедствия. В случай на повреда или унищожение на имота, застраховката ще ви помогне да се възстановите без да трябва да носите финансовия товар.

Как да изберете застраховка?

При избора на ипотечна застраховка е важно да вземете предвид следните фактори:

  1. Покритие: Уверете се, че застраховката предоставя достатъчно покритие, за да погаси ипотечния кредит в случай на неочаквани събития като смърт, увреждане или загуба на работа.
  2. Преимущества и ограничения: Прочетете внимателно условията на застраховката и разберете какви са предимствата и ограниченията й. Уверете се, че разбирате какви случаи се покриват и какви изключения има.
  3. Разходи: Сравнете разходите на различните застраховки и ги оценете спрямо предлаганите предимства. Внимателно преценете премиите, таксите и допълнителните разходи, свързани с застраховката.
  4. Репутация на застрахователя: Проучете репутацията на застрахователя и се уверете, че е надеждна и финансово стабилна компания. Прочетете отзиви и препоръки от други клиенти, за да получите представа за тяхното качество на услугите.

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит и договаряне на условия отправете запитване в сайта ни. Ще обсъдим подробно особеностите и рисковете, за които трябва да внимавате. 

Вижте още

Кредитни компании

admin

Кредит за 1 ден

admin

Договорна или законна ипотека?

Nina Dimitrova