КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотечен кредит без доказване на доход

Кредит с ипотека без доказване на доходи

Кредитите имат най-различни разновидности. Всеки един от тях е предназначен за определена група от потребители. Едни от най популярни кредити са ипотечните. Ипотечните кредити имат ясни правила и условия, а основна цел е закупуването на имот. Разбира се има и други видове ипотечни кредити – за ремонт, за обзавеждане, за текущи нужни и други.

Ипотечните кредити се предлагат с дълъг срок на погасяване – до 35 години. Този срок е ограничен единствено от възрастта на кредитополучателя. Възрастовата граница е максимум до 75 годишна възраст на кредитополучателя при изтичане срока на кредита.

Сумата на кредита пък зависи от много фактори – доходи, самоучастие, стойност на сделката, пазарна оценка. За да се определи размера на кредита е необходим анализ на отделните параметри по сделката.

Едно от важните условия, които съблюдават банките е кредитоспособността и как кредитополучателят ще връща заема. Възможно ли е получаване на ипотечен заем без обследване на доходите? Има ли кредитни институции, които предлагат подобна възможност? Това са важни въпроси, на които трябва да имате отговор предварително преди да сте намерили имота, който искате да придобиете.

Жилищен кредит без доказване на доход

Ако работите, но не може да докажете доходите си трябва да се насочите към кредитните компании, които отпускат заеми без доход. При тези институции най-важен е имотът, който се предлага да обезпечи заема. На базата на него се разрешава и исканата сума. Ако недвижимият имот е оценен на добра стойност, то ще може да получите и по-голяма сума като кредит.

Друго важно условие е да имате добра кредитна история. Важно е да не сте допускали закъснения при обслужване на други кредити и лизинги, които изплащате или сте погасили.

Ипотека без доказване на доход – особености

  • Лихви и такси – без да доказвате доходите си може да изтеглите кредит от финансова компания за бързи кредити. Важно е да сте информирани предварително за ценовите условия, при които ще получите заема. Лихвите и таксите са по-високи, за да се компенсира риска, който поема дружеството отпускайки кредит без да е проверило и анализирало доходите и способността за погасяване.
  • Сума  на кредита – на практика, подобен кредит е кредит срещу ипотека на имот. Тоест, залагате недвижим имот и срещу него получавате определена сума. Важна особеност е до колко определената сума, която ще бъде отпусната ще бъде достатъчна, за да реализирате намеренията си. Този въпрос не е за пренебрегване, тъй като може да се окаже, че предлаганата сума не отговаря на необходимостта.
  • Срок на погасяване – периодът на погасяване е значително по-кратък. Максимално може да договорите 10 години. По-високата сума на кредита с по-кратък срок за връщане поражда по-висока месечна вноска, която може да се окаже непосилна и да Ви затрудни още в първите месеци.

Всичко това са съществени особености за кредитите без доказване на доход. Трябва да ги имате предвид и да прецените изгодно ли ще бъде тегленето на такъв заем и как ще може да го обслужвате.

Кредит срещу ипотека без доказване на доход е възможен. Въпросът е при какви условия и на каква цена? Не бързайте при вземане на решение за теглене на ипотечен заем. Консултирайте се предварително с кредитен консултант и помислете добре.

Вижте още

Преструктуриране на кредит

admin

Пари срещу недвижим имот/жилище

admin

Мостов кредит

admin