КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотека на собствено жилище

Ипотекиране на собствен имот

Необходим Ви е кредит и търсите добра оферта, за да ипотекирате жилището си и да получите търсената сума? Почти всички банки предлагат кредити срещу ипотека на собствен имот. Важно е какви условия може да получите, защото все пак ипотекирате жилището си. За тази цел потърсете оферти от всички банки и ги сравнете. Това може да го направим вместо Вас, ако отправите запитване в сайта ни. Ще Ви представим всички възможности за получаване на кредит, ще обсъдим искането Ви и ще изберем най-добрата оферта за кредит.

Какви са стъпките за ипотека на жилище?

  • Осигуряване на необходимите документи – подгответе документите за имота, за да може да се изготви пазарна оценка и едновременно с това юрист на банката да се произнесе необходими ли са допълнителни документи.
  • Плащане на всички задължения – в случай, че имате неплатени данъчни задължения, то трябва да ги платите, тъй като с наличие на задължение не може да бъде вписана ипотека. След плащането им извадете съответните документи. Данъчната оценка на имота трябва да е без задължения. Освен това трябва да представите и удостоверение за липса на данъчни задължения от НАП;
  • Подписване на договор за кредит – преди да подпишете договора, огледайте всички клаузи и условия. Обсъдете ги задължително с кредитен консултант.
  • Изповядване на сделката при нотариус – предварително прочетете ипотеката и коментирайте всичко, което Ви притеснява или имате неясноти. Изяснете всички условия преди подписване на нотариалния акт за договорна ипотека;
  • Заплащане на дължимите такси – осигурете и платете дължимите такси за изповядване на сделката и вписване на ипотеката. Поискайте информация от нотариуса за размера на таксите и данни за плащането (получател, сметка, основание);
  • Вписване на ипотеката – след подписване на нотариалния акт и всички съпътстващи документи, следва нотариуса да внесе документите в службата по вписвания.

След като ипотеката бъде вписана по съответния ред се издава удостоверение за тежести. На база на това удостоверение банката дава разрешение за ползване на суми от кредита.

Задължително ипотеката трябва да е вписана по установения ред, да е отразена в удостоверението за тежести и да няма други тежести.

Внимателно договаряйте условията по кредита. Важно е да получите не само изгоден кредит по отношение на лихви и такси, но и изпълними условия, които не Ви обременяват и затрудняват допълнително.

Отправете запитване към нас и ще Ви помогнем в процеса на договаряне на условия по кредита.

 

Вижте още

Ипотечен кредит – от коя банка?

Nina Dimitrova

Нотариални такси – ипотека

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за млади семейства

admin