КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотека на къща

Какви са условията за ипотека на къща?

Имате къща или етаж от къща, искате да направите ипотека, за да получите кредит? Тогава трябва да разгледате условията за нецелевите кредити отпускани от банките. Тези кредити са под различни наименования в различните банки. Независимо от това как се нарича кредита е важно да обърнете внимание на:

  • Обезпечение и процент финансиране – при тези кредити банките финансират между 70 и 80% от пазарната оценка на имота. Обикновено се финансира 70% и в отделни промоционални оферти се предлага процент на финансиране 80%. Затова, трябва да разглеждате всички възможности и да прецените коя оферта ще е най-подходяща.
  • Ценови условия – тъй като кредитите, при които се ипотекира собствен имот са по-рискови, съответно и ценовите условия са по-високи. Въпреки това може да договорите индивидуални условия по кредита.

Ние ще Ви консултираме по всички въпроси и ще обърнем внимание на възможните рискове. Заявете консултация с нас и ще Ви съдействаме, за да намерите най-доброто решение за получаване на кредит.

Залог на къща – условия

Когато става въпрос за залог на къща се има предвид учредяване на ипотека върху къща. За да се ипотекира къща в полза на банката трябва да са съобразени някои важни условия:

  • Банката да е дала положително правно становище, че къщата може да бъде заложена в нейна полза. За тази цел трябва да сте осигурили всички документи за имота и те да са изрядни.
  • Да няма други тежести върху имота.
  • Да е изяснена собствеността върху имота – собствениците трябва да присъстват на ипотеката и да подпишат нотариалния акт за договорна ипотека и договора за кредит като ипотекарни длъжници. Възможно е банката да изисква подпис от собствениците и в качеството им на солидарни длъжници. Този въпрос трябва да го изясните предварително.
  • Набавяне на актуални оригинални документи в деня на ипотеката – уточнете с банката кои от документите трябва да бъдат представени в оригинал. Също така, ако за разглеждане на кредита сте представили оригинали на документи за имота и валидността им е изтекла, то трябва да ги презаверите или извадите нови.
  • Прочетете внимателно ипотеката преди деня, в който ще изповядвате сделката при нотариус. Запознайте се с условията и уточнете с банката, ако има неясноти.
  • Потърсете информация за дължимите такси при нотариус

След като са изпълнени всички предварителни условия по договора за кредит, както и условията за усвояване, банката ще разреши ползване на суми от кредита.

По всички въпроси свързани с отпускане на ипотечен кредит срещу ипотека на къща се консултирайте с нас. Ще Ви помогнем да получите най-добрата оферта за кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит без трудов договор

admin

Пари срещу недвижим имот/жилище

admin

Преструктуриране на кредит

admin