КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Изповядване на сделка с ипотека

Какво е необходимо за изповядване на сделка при нотариус?

Ще вписвате ипотека и Ви е нужна повече информация относно процеса по учредяване на ипотека? Преди да се изповяда сделката е важно да бъдат уточнени някой съществени въпроса, за да не възникнат проблеми впоследствие.

  • Разполагате ли с всички необходими документи за имота? – това е важен въпрос, тъй като при липса на документ може да се провали сделката, ако същият не може да бъде осигурен. Също така е важно всички данни да бъдат точни и коректни. При наличие на разминаване в документите е необходимо да се коригират данните с цел уеднаквяване. Най-често е възможно да бъде установено разминаване в площите на имота, адреса, граници и други.
  • Изяснен ли е статутът на имота? – собствеността трябва да бъде проследяема през годините. Всичко трябва да бъде подкрепено със съответните документи. В зависимост от типа строителство и степен на завършеност се определя и какви документи ще бъдат изискани, за да се учреди ипотека.
  • Наличие на съсобственост – ако имотът, който ще се ипотекира е обща собственост, то трябва всички собственици да дадат съгласието си като подпишат ипотеката. Изисква се присъствие при нотариус и полагане на подписите или осигуряване на пълномощно от съсобственика, който не може да присъства при изповядване на сделката. Пълномощното ще бъде изготвено конкретно за сделката и ще бъде съобразено с всички изисквания.
  • Уточняване на таксите – при учредяване на ипотека разходите не са никак малки. Затова предварително трябва да получите информация за това какъв е размерът им и на кой етап трябва да ги заплатите.
  • Запознайте се предварително с изготвената ипотека – преди подписването си осигурете достатъчно време, за да изчетете текста на акта за ипотека. Така ще може да обсъдите неясни текстове и ще може спокойно да подпишете в деня на сделката.

Документи, необходими за изповядване на сделка

  • Документ за собственост – още при разглеждане на кредита трябва да бъдат представени всички документи на имота, включително всички предходни нотариални актове.
  • Данъчна оценка – трябва да се представи оригинал на документа без наличие на данъчни задължения. Ако в данъчната оценка фигурират задължения, дори и минимални, то трябва да бъдат платени и да се извади отново без наличие на задължения. С данъчни задължения не може да се изповяда сделка.
  • Скица/схема на имота – с коректно нанесени данни на имота. При наличие на разминаване е необходимо да се уточни и да се направят нужните корекции.
  • Удостоверение за липса на задължения – издава се от НАП и е валидно 1 месец. Може да бъде издадено преди сделката.
  • Документ за платени нотариални и държавни такси – трябва да удостоверите плащането с документ подписан и подпечатан от банката.

Възможно е да бъдат поискани и други документи в зависимост от спецификата на имота. Дали ще бъдат необходими допълнителни документи ще стане ясно в хода на изготвяне на ипотеката. Така, че ще имате достатъчно време, за да реагирате и да ги осигурите. Ако все пак целите спазване на конкретен срок е възможно забавяне в случай, че не може бързо да набавите всичко необходимо.

За да сте сигурни в начинанието, което предприемате заявете консултация с нас. Ние ще Ви помогнем да намерите най-изгодната оферта за ипотечен кредит и подходящата банка, която ще Ви финансира при най-благоприятни условия. Ще Ви консултираме напълно безплатно като ще бъдете информирани по всички въпроси, за да може да вземете правилното решение.

Вижте още

Списък на фирми за бързи кредити

admin

Видове ипотеки

Nina Dimitrova

Декларация за поверителност

admin