КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Законна ипотека

Учредяване на законна ипотека

По одобрения Ви ипотечен кредит ще се вписва законна ипотека и се интересувате от изискванията и условията по ипотеката?

Независимо от вида на ипотеката процеса по учредяване не се различава. Учредяването, както на законна, така и на договорна ипотека е свързано с точно определени стъпки:

  • Предоставяне на необходимите документи за имота – юрист на банката трябва да разгледа всички документи и да се изясни статута на имота. Ще даде информация за набавяне на документи до вписването, ако е необходимо;
  • Изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба – след одобрение на кредита се изготвят документите за вписването – нотариален акт и молба до съдия по вписванията за учредяване на ипотеката;
  • Подписване на ипотеката – след подписване на договора за кредит се извършва и покупко-продажбата на имота. В деня на сделката при нотариуса се явяват всички страни за прехвърляне на имота и подписване на всичко необходимо.
  • Вписване на законна ипотека – след извършване на прехвърлянето заедно с нотариалния акт се внася и молба до съдия по вписванията изготвена от банката.

След надлежно вписване и удостоверяването му банката усвоява сумата на кредита и нарежда дължимата покупна цена на имота на продавача. Ако кредитът е по-голям като размер от покупната стойност, то след като бъдат преведени дължимите суми на продавача, кредитополучателят ще може да ползва останалата сума при спазване на конкретни поставени условия от банката.

„Законна ипотека в полза на продавача“ – как се прилага?

Преди да предприемете стъпки за договаряне на цена и условия за покупка на имот, потърсете информация за наличие на тежести върху имота. Може да изискате справка от продавача или да се направи справка от имотния регистър. След като се уверите, че няма тежести може да сключите предварителния договор за покупка на имота.

Законната ипотека се вписва въз основа на сключен нотариален акт за покупко-продажба и молба от банката до съдия по вписванията. В покупко-продажбата на имота се описва как ще бъде извършено плащането от купувача на продавача. Описани са дължимите суми и начинът на плащане. След извършване на вписването и удостоверяването му ще се извърши и плащането. Това само по себе си е своеобразна защита за продавача, тъй като е описани при какви условия ще бъдат разплатени конкретните суми. По тази причина може да се каже, че ипотеката е в „полза на продавача“. Реално тя се вписва в полза на банката кредитор, но продавачът е защитен по отношение на плащането по сделката.

Нотариален калкулатор при законна ипотека

Още, когато правите предварителни разговори с банката за финансиране коментирайте каква ипотека ще бъде вписана и направете калкулациите на таксите. Имайте предвид, че не само таксите по кредита са важни, тъй като нотариалните такси са не малки по размер. Освен, че трябва да имате готовност да ги платите, трябва и да ги калкулирате при изчисленията, които правите за общото оскъпяване на кредита.

За да сте наясно с процедурите по вписване на ипотека и да бъдете спокойни в целия процес заявете консултация в сайта ни. Ние ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно. Ще Ви съдействаме да получите най-добрите условия по ипотечен кредит и ще Ви окажем пълно съдействие за успешно финализиране на сделката.

Вижте още

Лихви по ипотечни кредити

Nina Dimitrova

Прехвърляне на ипотека

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит за гараж

admin