КРЕДИТИ 24
Бързи кредити Информация

Документи за безлихвен кредит

Какви документи трябват за безлихвен кредит?

Безлихвен заем – заем, предоставен при условия на погасяване, без да се плащат допълнителни лихви за услугата. Основната разлика от другите банкови оферти е липсата на плащане на лихва по кредита.

Кредиторът не начислява никакви разходи за предоставения продукт. 

Името „безлихвен заем“ е създадено, за да привлече потенциални кредитополучатели. Маркетинговият ход позволява на кредитните институции да предоставят няколко хиляди заеми годишно. В този случай човек или плаща за всичко през предоставения безлихвен период, или плаща месечно.

Важно е да знаете: често безлихвените кредитни програми са за период от не повече от няколко месеца, тоест това е краткосрочен заем. 

За да получите продукта, ще трябва да отговаряте на всички изисквания на кредитната институция.

За безлихвен заем заемодателят има право да поиска следните документи:

– въпросник;

– копие от трудовата книжка от последното място на работа;

– документация, потвърждаваща правото на собственост на недвижим имот или автомобил;

– документ за самоличност;

– удостоверения за семейно положение.

Проучете предварително условията преди да подпишете договор за безлихвен заем. Убедете се, че наистина ще получите кредит срещу 0% лихва и едва тогава пристъпете към подписване на необходимите документи.

СРАВНИ КРЕДИТИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

МНЕНИЯ

 

Често задавани въпроси

Напълно безплатно може да сравните всички наши предложения и без нужда от регистрация!
Размера на отпусната сума зависи политиката на избраната от вас кредтитна компания, от вашата кредитна история, възможността да докажете постоянен доход и др.
Спестявате време! Лекотата за избор и кандидатстване за кредит.
Ние не сме банка или кредитна компания. Ние сравняваме кредитни продукти като бързи кредити, кредитни карти , потребителски заеми, ипотечни кредити и др.

Вижте още

Лесни кредити

admin

Мнения за кредитни продукти, компании, банки

admin

Какво е рефинансиране на кредит?

admin